Dwójka staszowskich uczniów z wyróżnieniami

Igor Kubalski

W Warszawie odbyła się uroczysta gala podczas której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla laureatów ogólnopolskich konkursów „Na wspólnej ziemi” oraz „Historia i kultura Żydów Polskich”, organizowanych przez Fundację SHALOM.
Obydwa konkursy odbywają się co dwa lata pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Pamięci Narodowej. Na liście laureatów tegorocznej ich edycji znalazła się dwójka uczniów ze Staszowa – Igor Kubalski oraz Teresa Bęben.
Do finału konkursu „Na wspólnej ziemi”, jury pod kierunkiem prof. Pawła Śpiewaka zakwalifikowało 16 prac przygotowanych przez młodzież z całego kraju. Była wśród nich m.in. praca wykonana przez Igora Kubalskiego – pierwszoklasistę z Publicznego Gimnazjum nr 2.
To nie pierwszy sukces Igora. W ubiegłym roku został on podwójnym laureatem konkursów wojewódzkich dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Jest także stypendystą Lokalnego Funduszu Stypendialnego „Korab” działającego pod egidą Fundacji Vive Serce Dzieciom. Uczęszcza do szkoły muzycznej im. St. Moniuszki w Staszowie, gdzie uczy się gry na pianinie i gitarze.
– O konkursie „Na wspólnej ziemi” dowiedziałem się od taty, który jest jednocześnie nauczycielem historii w naszym gimnazjum – mówi Igor Kubalski – Napisałem pracę pod tytułem „Wielkie odkrycia w małym mieście”. Chciałem pokazać miejsca związane z ludnością żydowską, która do 1942 roku zamieszkiwała Staszów. Dziś już jej nie ma, ale pewne ślady po niej pozostały. Dlatego też napisałem dziennik młodego odkrywcy, który z różnych źródeł dowiaduje się o dawnej społeczności mieszkającej w Staszowie. Wykonałem kilkadziesiąt zdjęć starego i nowego cmentarza żydowskiego, mykwy, rynku oraz budynku starostwa, który stoi w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się synagoga. Skorzystałem także z archiwaliów dotyczących staszowskich Żydów, które znajdują się na stronie Yad Vashem.

Więcej na stronach Tygodnika Nadwiślańskiego

Comments are closed