Nie byli jednomyślni

Foto: Jan Mazanka

Przy jednym głosie sprzeciwu Zarząd Powiatu Staszowskiego otrzymał podczas dzisiejszej sesji absolutorium.
Starosta Andrzej Kruzel przez kilkanaście minut wyliczał największe jego zdaniem osiągnięcia powiatowego samorządu w minionym roku.
– Możemy poszczycić się bardzo wysokim poziomem wydatków inwestycyjnych – tłumaczy starosta – Pod względem skali nakładów jakie przeznaczamy na ochronę zdrowia, plasujemy się prawdopodobnie w czołówce polskich powiatów.
Za udzieleniem absolutorium Zarządowi głosowało 16 członków Rady. Przeciw był jedynie Andrzej Iskra, który zaznaczył, że jego stanowisko to forma protestu przeciwko sposobowi prowadzenia przez powiatowe władze inwestycji o nie do końca przygotowanej ścieżce finansowania.

Więcej na stronach Tygodnika Nadwiślańskiego

Comments are closed