Przeterminowane leki

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zakupił sześć specjalnych pojemników na przeterminowane leki. Są one rozstawione na terenie miasta w aptekach przy: ul. Konstytucji 3 Maja 10cul. Jana Pawła II 10, ul. Opatowska 10ul. Mickiewicza 62ul. 11-go Listopada 123ul. Złota 2.

Przeterminowane leki należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Zawierają substancje toksyczne dla środowiska. Związki chemiczne zawarte w lekach są bardzo trwałe. Przedostając się do wód lub gleb mogą je skazić. Leków nie wolno wyrzucać do toalet! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie z takimi substancjami. Obecność związków w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Odpady farmaceutyczne są utylizowane w bardzo wysokiej temperaturze.

Comments are closed