Ksiądz kan. Szczepan Janas, proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie

Mszę świętą koncelebrowaną odprawili, od lewej: ks. kan. prof. KUL dr hab. Roman Sieroń, ks.  kan. Szczepan Janas i ks. kan. Edward Zieliński – proboszcz parafii pw. św. Barbary w Staszowie, zastępca dziekana Dekanatu Staszowskiego.

Msza święta na rozpoczęcie pracy duszpasterskiej ks. kan. Szczepana Janasa w Staszowie, została odprawiona w niedzielę, o godz. 1300 w kościele pw. św. Bartłomieja. Na urząd proboszcza księdza kanonika Szczepana wprowadził dziekan Dekanatu Staszowskiego ks. kan. Andrzej Wierzbicki – proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Bogorii. W wygłoszonej homilii ks. kan. Szczepan Janas wyraził radość z przybycia do Staszowa, jednocześnie oznajmił, że ma świadomość, jak długiej i wielkiej historii dotyka tu w Staszowie, zawartej w murach tej czternastowiecznej świątyni. Na zakończenie liturgii ks. kanonik poprosił o wiernych o wspólną modlitwę, ,,proszę abyśmy się modlili za siebie”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Comments are closed