XXV Sesja Rady Miejskiej

Burmistrz Romuald Garczewski przedstawił sprawozdanie ze zrealizowanych zadań za okres od 25 maja do 27 lipca br.

31 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyło w niej 18 radnych. W jej trakcie podjęto decyzje o udzieleniu przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Dokonano zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok, a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027.

Radni głosowali również za wprowadzeniem zmian w zasadach wynajmowania lokali, których właścicielem jest Gmina Staszów. Podjęto decyzję o sprzedaży nieruchomości gruntowej. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Na zakończenie sesji prezes PKS Staszów Andrzej Abramowicz omówił sytuację finansową spółki. Kapitał przedsiębiorstwa wynosi 5 mln 200 tys. zł, a przychody z przewozów osobowych w tym roku to 8 mln 122 tys. zł. Obecnie PKS zatrudnia 98 osób. Prezes Abramowicz mówił również o nowych inwestycjach, w tym o poszerzonej ofercie transportowej oraz o ostatnich zakupach – 9 nowoczesnych autobusach.