Rolniczy weekend w Staszowie

Foto: Jan Mazanka

W sobotę, 25 i w niedzielę, 26 sierpnia br. w Staszowie, świętowano doroczny ,,Dzień Chleba”, a także ,,Dożynki Powiatu Staszowskiego”, którym towarzyszyło otwarcie wystawy, zabytkowych maszyn rolniczych.

Dodatkową atrakcją rolniczych świąt, była Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i w Europie w XIX i XX wieku”. Wygłoszono w kolejności podanej poniżej, łącznie 12 referatów: ,,Wokół wystawy rolniczo przemysłowej w Staszowie” – dr S. Maj z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ,,Wystawy rolniczo przemysłowe w guberni kieleckiej, na przykładzie wystawy w Miechowie, w 1903 roku” – mgr H. Biały z GBP w Michałowie, ,,Gospodarka leśna na Ziemi Staszowskiej w XX w.” – nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów mgr inż. A. Lubera, ,,Polityka społeczno – gospodarcza władz Polski Ludowej wobec wsi, w latach 1944 – 1948” – prof. zw. dr hab. R. Turkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, ,,Sprawy rolnictwa na łamach „Siewcy Prawdy” w dwudziestoleciu międzywojennym” – M. Leszczyński z ,,Media Regionalne Kielce”, ,,Kierunki rozwoju i zagrożenia obszarów wiejskich w świetle programów przedakcesyjnych” – dr Magdalena Kuranc-Szymczak z Archiwum Państwowe w Zamościu, ,,Zmieniająca się rola rolnictwa w rozwoju społeczno – gospodarczym” – mgr Stefan Dunin – Wąsowicz z ,,Domu i Biblioteki Sichowskiej”, ,,Programy polskich partii politycznych wobec rolnictwa i obszarów wiejskich po 1989 r.” – dr R. Kubicki z UJK Kielce, ,,Tendencja zmian w polityce rolnej Unii Europejskiej” – eurodeputowany dr inż. Cz. Siekierski, ,,Wpływ katastrof nuklearnych w Czarnobylu oraz Fukushimie na rozwój lokalnych gospodarstw rolnych” – mgr A. Mitręga z UJK Kielce, ,,Agraryzm jako ideologia emancypacji chłopów w Polsce a katolicka nauka społeczna” – mgr M. Skrętek ze Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz ,,Rozwój sadownictwa w XX wieku w gminie Szydłów” – K. Zarzycki ze Spółdzielni Producentów Owoców „DOBRYSAD” w Szydłowie.

Imprezy ,,Dnia Chleba” i ,,Dożynek Powiatowych”, odbyły się w Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym ,,Zalew nad Czarną” z udziałem kilku tysięcy mieszkańców Staszowa i powiatu, a także gości z innych regionów Polski oraz z zagranicy, głównie z Ukrainy. W sobotę, zaraz po zakończeniu konferencji naukowej, od godz. 1600, rozpoczęły się występy zespołów artystycznych. Blok rozrywkowy otworzył koncert chóru ,,Poleskie Sokoły” z Żytomierza na Ukrainie, który do Staszowa przyjechał na zaproszenie starosty Andrzeja Kruzla, a z rekomendacji Krzysztofa Świderka – konsula generalnego RP w Winnicy. Żytomierzanie, swoje zaplanowane występy, rozpoczęli już poprzedniego dnia, uświetniając swoim śpiewem uroczystą mszę świętą odpustową w kościele pw. św. Bartłomieja, odprawioną o godz. 1800 przez biskupa sandomierskiego ks. dr. Krzysztofa Nitkiewicza. Podobnie było także i w niedzielę, w Sanktuarium Jana Pawła II, podczas uroczystej mszy świętej dożynkowej.
W sobotni wieczór, wystąpiły także kapele powiatu staszowskiego: ,,Nadwiślanie” i ,,Ziemia Staszowska”, a także uczniowski zespół estradowy ,,Staszicówka Band”. Gwiazdą wieczoru były ,,Łzy”.
W niedzielę, 26 sierpnia br., ,,Dożynki Powiatu Staszowskiego”, rozpoczęły się od konkursowej oceny wieńców zgłoszonych przez gminy ziemi staszowskiej. O godz. 1200, korowód dożynkowy, przy dźwiękach Orkiestry Dętej ,,Siarkopolu”, przeszedł do Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II, gdzie odprawiono koncelebrowaną mszę świętą. Przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Krzysztof Rusiecki – krajowy duszpasterz rzemiosła.

Honory tegorocznych starostów dożynek powiatu staszowskiego pełnili: Maria Gil z Czajkowa Północnego i Kazimierz Zarzycki z Szydłowa. Pani Maria Gil, będąca również sołtysem Czajkowa, wraz z mężem Edwardem, od 1987 roku, prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 4,6 ha. Syn Daniel, pracuje w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach. W wolnych chwilach, pani Maria dla zachowania dobrej kondycji, uprawia ,,Nordic Walking”. Kazimierz Zarzycki, wraz z małżonką Anną, od ponad 20 lat, prowadzi gospodarstwo sadownicze o powierzchni 13 ha. W uprawie posiada głównie śliwy, ale także jabłonie i morele. Syn Szymon jest uczniem gimnazjum w Szydłowie. Kazimierz Zarzycki od 10 lat pełni funkcję prezesa Spółdzielni Producentów Owoców DOBRYSAD w Szydłowie. W wolnych chwilach, po pracy w sadzie i prezesowaniu w spółdzielni, lubi posłuchać muzyki rokowej.

Część oficjalna dożynek, podobnie jak dzień wcześniej podczas ,,Dnia Chleba”, odbyła się na estradach ,,Zalewu nad Czarną”. Starostowie dożynek wręczyli bochny chleba gospodarzom imprezy: staroście staszowskiemu Andrzejowi Kruzlowi i burmistrzowi Staszowa Romualdowi Garczewskiemu, a także wicewojewodzie świętokrzyskiemu Grzegorzowi Dziubkowi i dyr. Sławomirowi Neugebauerowi, który reprezentował marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Starosta Andrzej Kruzel i burmistrz Romuald Garczewski otrzymane chleby przekazali gościom z Ukrainy: Andreiowi Kavuntsowi – kierownikowi grupy z Winnicy realizującej w partnerstwie z Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości i Powiatem Staszowskim projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Janowi Boczkowskiemu – kierownikowi Chóru ,,Poleskie Sokoły” z Żytomierza. Goście z Ukrainy zrewanżowali się ukraińskim chlebem powitalnym i obrazem przedstawiającym zamek w Nowosielscy z Wołynia, gdzie do wybuchu rewolucji październikowej mieszkała Zofia Kossak-Szczucka, bratanica malarza batalisty Wojciecha Kossaka.

Dożynki, były także okazją do wręczenia odznaczeń resortowych. Honorową odznaką ,,Za zasługi dla rolnictwa”, przyznaną na wniosek starosty staszowskiego przez ministra rolnictwa, odznaczono: Krystynę Bator, Krystynę Macias, Saturnina Kazimierskiego, Henryka Strojnego, Piotra Soję, Marzannę Kozoduj, Justynę Żak, Marka Kowynię, Józefa Orzechowskiego, Małgorzatę Sypniewską, Józefa Kłosa, Marka Nowaka, Dorotę Kaniszewską i Janusza Gałązkę.
Zasłużonych pracowników, z długoletnim stażem, uhonorowano medalami ,,Za długoletnią służbę”. Medal złoty otrzymał Benedykt Kozieł, medale srebrne otrzymali: Anna Czosnek, Alicja Nowak, Bożena Przybyłek i Anna Sadłocha, a medale brązowe: Beata Jarosz, Bożena Staszko, Jadwiga Tomecka i Piotr Wielecki.
Doceniono również zasługi dla pożarnictwa, wręczając ,,Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza” przyznane przez Zarząd Główny ZOSP RP, otrzymali je: Izydor Grabowski i Jan Cecelon.
Wręczono także 4 ,,Platynowe Medale im. Jana Kilińskiego”, przyznane przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego, które otrzymali: burmistrz Romuald Garczewski oraz Jan Kosik, Jacek Sobieniak i Wacław Supa.
Korzystając z okazji, starosta staszowski Andrzej Kruzel wraz z wicestarostą Michałem Skotnickim pogratulowali osiągnięć szydłowskim sadownikom. Okolicznościowe listy i puchary z herbem powiatu przekazano: staroście dożynek Kazimierzowi Zarzyckiemu – prezesowi Spółdzielni Producentów Owoców ,,DOBRYSAD” i Zbigniewowi Laskowskiemu – prezesowi Stowarzyszenia Producentów Owoców w Szydłowie, w jego imieniu odebrał wicestarosta Michał Skotnicki, sam będący szydłowskim sadownikiem. Następnie, wicestarosta Michał Skotnicki odczytał list gratulacyjny skierowany do rolników ziemi staszowskiej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalembę. Podobne gratulacje i życzenia przekazali: wicewojewoda Grzegorz Dziubek i dyr. Sławomir Neugebauer, a po nich: senator Mieczysław Gil, burmistrz Romuald Garczewski i były eurodeputowany Andrzej Szejna. Życzenia rolnikom powiatu staszowskiego przekazał również poseł na Sejm RP Zbigniew Pacelt, któremu starosta Andrzej Kruzel serdecznie podziękował za finansowe wsparcie budowy Powiatowego Centrum Sportu w Staszowie. Do podziękowań, swoje wyrazy wdzięczności, dołączył burmistrz Romuald Garczewski.

Nie było niespodzianki w czasie ogłaszania wyników konkursu wieńcowego, tradycyjnie wygrał wieniec reprezentujący miasto i gminę Połaniec, drugie miejsce zajął wieniec z miasta i gminy Osiek, a trzecie z miasta i gminy Staszów.
W tegorocznym konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna środowisku” zwyciężyło gospodarstwo Małgorzaty i Eugeniusza Kajdów z Jasienia, drugie miejsce zajęło gospodarstwo Doroty i Piotra Jańczyków z Pęcławic Górnych, a trzecie gospodarstwo państwa Jadwigi i Stanisława Meszków z Rudy.

Mimo lekko deszczowej pogody nad ,,Zalew nad Czarną” zjechało liczne grono wystawców, oferujących nie tylko jadło regionalne, ale także sztukę ludową i wyroby rękodzieła artystycznego. Gwiazdami niedzielnych koncertów były zespoły: ,,No to co” i ,,Lombard”, a imprezę ,,podsumował” wspaniały pokaz fajerwerków.

Tekst i foto: Jan Mazanka