21 lat niepodległej Ukrainy

Ambasador Iurie Bodrug w rozmowie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem bardzo wysoko ocenił współpracę powiatu staszowskiego z Mołdawią, zapoczątkowaną 2 lata temu.

W dniu 30 sierpnia br., w hotelu Sheraton w Warszawie, odbyło się uroczyste spotkanie dla uczczenia kolejnej rocznicy powstania niepodległej Ukrainy.

W wygłoszonym przemówieniu, ambasador Markijan Malskyj, podkreślił europejskie dążenia Ukrainy oraz procesy, jakie aktualnie zachodzą w tym kraju, przybliżając go do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Ambasador nawiązał także do niedawno zakończonych mistrzostw ,,Euro 2012”, które wyraźnie wykazały, że Ukraina i Polska, zdolne są do realizacji międzynarodowych zadań na europejskim i światowym poziomie. Podobnie jak w roku ubiegłym, ambasador Markijan Malskyj, wyraził wdzięczność za uznanie przez Polskę, jako pierwszego kraju na świecie, niepodległej Ukrainy. Ambasador niezwykle wysoko ocenił realizację wszelkich inicjatyw na rzecz zbliżenia obojga narodów, podejmowanych zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej.

Już od 6 lat, władze powiatu staszowskiego są zapraszane przez Ambasadę na uroczystości rocznicowe. W tym roku wzięli w nich udział: starosta Andrzej Kruzel oraz Jan Mazanka – naczelnik wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą. Zaproszenia, są uznaniem i jednocześnie podziękowaniem, za realizację przez powiat staszowski inicjatyw we współpracy z obwodem winnickim na Ukrainie, a także bezpośrednio z Ambasadą Ukrainy w Polsce.

Tekst i foto: Jan Mazanka
Więcej zdjęć na stronie: www.staszowski.eu