Codziennie zapraszamy do współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Staszowie!

Młodzieżowe Centrum Kariery działa w ramach OHP i pełni funkcję otwartej placówki dla osób chcących skorzystać z usług poradnictwa i nowoczesnych zasobów informacji zawodowej. MCK zajmuje się przygotowaniem uczniów, studentów, absolwentów i osób bezrobotnych do wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe działania i inicjatywy, prowadzone indywidualne konsultacje i warsztaty grupowe.

Nasze główne cele to między innymi:

-przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno – zawodowej

-udzielenie informacji o możliwościach kształcenia, szkoleniach, zawodach oraz rynku pracy

-wykształcenie wśród młodzieży umiejętności i postaw niezbędnych do właściwego poruszania się po rynku pracy

-podnoszenie samooceny młodzieży poprzez nauczenie jej technik autoprezentacji

-udzielenie pomocy w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych

-przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

-przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

-badanie preferencji zawodowych, ocena własnych słabych i mocnych stron

-wykonanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych

Oferujemy:

-porady indywidualne

-zajęcia grupowe

-treningi i warsztaty umiejetności osobistych

-aktualną informację zawodową w postaci: opisów zawodów, filmów o zawodach, multimedialnych programów komputerowych

-poznanie metod planowania kariery zawodowej

-autotesty

-tworzenie indywidualnych planów działania

Zapraszamy!

codziennie od 7:45 do 15:45

ul. Szkolna 14/ bud. D

tel./fax.:  15 864 20 10

Agnieszka Siuda