Fundusz Stypendialny „Korab” przyznał stypendia

Foto: UMiG Staszów

36,5 tys. złotych zostało podzielone pomiędzy trzydziestu jeden uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu staszowskiego. Uroczystość wręczenia promes miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w środę, 12 września. O stypendia ubiegają się uczniowie, którzy mają szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie lub są utalentowani artystycznie.

Promesy wręczali: Grażyna Jarosz prezes Fundacji Vive Serce Dzieciom, burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, zastępcy burmistrza Staszowa Henryka Markowska i Tomasz Fąfara, Dariusz Kubalski radny Rady Miejskiej, Grzegorz Kozak prezes Banku Spółdzielczego, przedstawicielka firmy „Barbaras” Marcina Skowrona, dyrektor PSP nr 3 w Staszowie Ewa Rzepecka, Maria Malec oraz Beata Rachoń koordynator LFS.
W tym roku stypendia otrzymali, ze szkół gimnazjalnych: 500 zł – Dawid Grabka, po 1 tysiąc złotych – Natalia Błasiak, Mateusz Cecelon, Piotr Furmański, Radosław Grabka, Katarzyna Góral, Aleksandra Hudek, Igor Kubalski, Daria Kumańska, Paulina Michór, Rafał Skrzypek, Kamil Toś, Aleksandra Żyła. Stypendium w kwocie 1,5 tysiąca złotych przyznano: Weronice Kosiór, Gabrieli Kowalik, po 2 tysiące złotych dostaną Kamil Bugaj i Michał Kaleta.
Spośród uczniów szkół średnich: po 1 tysiąc złotych otrzymają Aleksandra Boś, Katarzyna Chodurek, Sylwia Dziewiątak, Aleksandra Furmańska, Adrianna Gach, Magdalena Golonka, Agnieszka Jaworska, Kamil Kaczmarski, Izabela Łuszcz, Magdalena Skubera, Aleksandra Uśmiał, po 2 tysiące złotych: Przemysław Sosniak, Eliza Maj, Agnieszka Skrzypek.
To już czwarty rok działalności Lokalnego Funduszu Stypendialnego „Korab”. Powstał on we współpracy Fundacji Vive Serce Dzieciom z Kielc, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz prywatnych sponsorów i instytucji. Fundusz wspierają między innymi Bank Spółdzielczy w Staszowie, Marcin Skowron, Maria Malec.