Inwestycje na drogach powiatowych

Foto: Paweł Krakowiak

W piątek, 7 września br., dokonano odbioru inwestycji na drogach powiatowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2012 roku”. Przebudowa dróg powiatowych obejmowała wykonanie następujących zdań:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0835T Grzybów-Wymysłów o długości 1, 67 km, w miejscowości Grzybów, koszt inwestycji: 428 888 zł.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Życiny o długości 1, 42 km, w miejscowości Rudki, koszt realizacji przebudowy: 418 271 zł.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica-Pieczonogi o długości 1, 56 km, w miejscowości Oleśnica, koszt realizacji przebudowy: 542 726 zł.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Łyczba o długości 1, 9 km w miejscowości Zdzieci Stare, koszt przeprowadzonych prac: 779 296 zł.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany–Luszyca o długości 1, 4 km, w miejscowości Rytwiany, koszt inwestycji: 454 411 zł.

W ramach przebudowy w/w dróg powiatowych zostały wykonane następujące roboty drogowe:
– wyrównanie istniejących nawierzchni masą mineralno-asfaltową,
– wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,
– uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym,
– wymiana oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego,
– renowacja istniejącego odwodnienia wraz z oczyszczeniem rowów, przebudową lub remontem istniejących przepustów pod koroną drogi oraz na zjazdach,
– wykonanie chodnika z kostki brukowej ( przy drogach powiatowych nr 0106T, 0842T, 0837T).

Wszystkie w/w inwestycje opiewają na łączną kwotę 2 623 592 zł, a długość odnowionych odcinków to: 7,96 km.

Tekst: Paulina Majczak-Tarka
Foto: Paweł Krakowiak