Kolejna rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza

Foto: Michał Skrętek

W tym roku mija kolejna, 36. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza, kapłana występującego w 1976 roku w obronie robotników z Radomia. Uroczystość, która odbyła się w sobotę 8 września, rozpoczęto od złożenia kwiatów na grobie kapłana. Także i w tym roku obchody rocznicowe cieszyły się wysoką frekwencją.
Podczas uroczystości obecni byli m.in.: siostra zmarłego ks. Kotlarza Michalina Kawalec, a także: poseł Krzysztof Lipiec, senator Mieczysław Gil, starosta staszowski Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki, Romuald Garczwski burmistrz miasta i gminy Staszów, przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Kryspin Bednarczyk i wiceprzewodniczący Rady Bonifacy Wojciechowski, a także Grzegorz Forkasiewicz wójt gminy Rytwiany.
Następnie, uczestnicy uroczystości procesyjnie przeszli pod kościół pw. Najświętszej Marii Panny, gdzie jak co roku odprawiono mszę świętą, którą koncelebrowali: ks. kan. Paweł Cygan – proboszcz parafii w Koniemłotach, ks. Jerzy Rubusiński z Kurozwęk, ks. kan. Krzysztof Serafin, proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej i ks. kan. Edward Zieliński, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Staszowie. Podczas liturgii głos zabrał także starosta staszowski Andrzej Kruzel, który podzielił się z zebranymi w świątyni swoimi refleksjami na temat postaci i życia ks. Romana Kotlarza.
Po zakończeniu mszy św. uczestnicy obchodów rocznicowych zebrali się pod pamiątkowym pomnikiem, wzniesionym ku czci bohaterskiego kapłana, gdzie delegacje parlamentarzystów, władz lokalnych i zakładów pracy złożyły kwiaty.
Nieodłącznym elementem uroczystości rocznicowych jest bieg uliczny im. ks. Romana Kotlarza, organizowany przez Powiatowe i Gminne Zrzeszenie LZS w Staszowie, który, jak co roku, cieszył się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży.
Po zakończeniu oficjalnej części sobotnich uroczystości rocznicowych zorganizowano piknik plenerowy.

Tekst i foto: Michał Skrętek