Podsumowanie połanieckiego przeglądu zespołów muzycznych

Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych
Finał Dni Kultury Połanieckiej „Teatralne inspiracje” rozpoczął się w sobotnie popołudnie na muszli koncertowej w Połańcu Przeglądem Młodzieżowych Zespołów Muzycznych. Do rywalizacji stanęło sześć kapel z terenu województwa świętokrzyskiego. Przegląd okazał się sprawdzianem muzycznym dla młodych ludzi, którzy z pasją oddają się temu co kochają najbardziej. Każdy z zespołów zaprezentował inny styl grania i inny charakter muzyki, co znacznie utrudniło wybór najlepszej grupy. Komisja w składzie: Zbigniew Brzeski, Marzena Drożdżowska
i Jarosław Kobryń po burzliwych naradach ustaliło werdykt. Pierwsze miejsce zajął zespół HARDWARE z Centrum Kultury z Jędrzejowa. Drugie powędrowało do grupy NA POCZEKANIU ze Staszowskiego Ośrodka Kultury a trzecie zajął zespół BLUE MOON również ze Staszowa. W trakcie całego Przeglądu publiczność miała okazję przyznać Nagrodę Publiczności dla najciekawszego zespołu. Decyzją słuchaczy pamiątkowa złota płyta powędrowała do zespołu HARDWARE, tym samym potwierdzając wynik jury.