Równe Szanse 2012

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 


Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. O dotacje w wysokości do 7 tys. złna projekt, trwający minimum 6 miesięcy (pomiędzy 1 stycznia, a 31 lipca 2013 roku), mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), gminne domy kultury, gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.
Udział w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2012” pozwoli organizacjom lokalnym zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału całego środowiska. Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku. 
Szczegółowe informacje o konkursie i dostęp do wzoru formularza znajdują się na stronie internetowejwww.rownacszanse.pl