Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle

Foto: Jan Mazanka

Umowę na realizacje tego długo oczekiwanego zadania podpisano w dniu 1 października br, w sali widowiskowej połanieckiego Centrum Kultury. Wartość całkowita projektu wynosi 178 000 000,00 zł, w tym wartość projektu po stronie: województwa podkarpackiego: 92 055 179,00 zł a po stronie województwa świętokrzyskiego: 85 944 821,00 zł. Inwestycja otrzymała maksymalny – 85% poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Budowa mostu w Połańcu jest inwestycją o znaczeniu ponadregionalnym łączącą województwo świętokrzyskie z podkarpackim i będzie stanowić alternatywne połączenie dla dróg krajowych numer 9 i 73. Trasa przebiega w powiecie staszowskim i mieleckim, na terenie gmin: Połaniec i Borowa. Początek planowanej drogi stanowi skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą krajową nr 79 w miejscowości Połaniec. Następnie na odcinku ok. 700 m droga będzie przebiegała po śladzie ul. Zielińskiego w miejscowości Połaniec (klasa G) i dalej nowym śladem klasy GP, do przeprawy mostowej w okolicach miejscowości Zawada na terenie gminy Połaniec i dalej do miejscowości Gliny Małe, na terenie gminy Borowa.

Most na Wiśle, stalowy, zespolony z betonową płytą pomostu, będzie konstrukcją typową o prostej budowie: schemat statyczny – belka ciągła trzynastoprzęsłowa, płyta mostu – żelbetowa z dźwigarem stalowym, długość obiektu: 955,0 m, całkowita szerokość: 15,66 m

Drugi most nad rzeką Breń Stary, będzie konstrukcją typową, o prostej budowie: schemat statyczny: belka ciągła trzyprzęsłowa, płyta mostu: żelbetowa zespolona za pomocą sworzni wiotkich, gługość obiektu: 112,00 m, całkowita szerokość: 15,10 m.

Wykonawcą tego ambitnego zadania będzie konsorcjum firm – Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., VISTAL Gdynia S.A. i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Termin zakończenia inwestycji to: 31 października 2014 roku. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wybraniu najkorzystniejszej oferty. Gospodarzem uroczystego podpisania umowy były władze miasta i gminy Połaniec.

Tekst i foto: Jan Mazanka