Coraz bliżej finał

Koniec obwodnicy, skrzyżowanie z drogą od Kurozwęk.

W końcowym etapie realizacji znalazła się, rozpoczęta w dniu 5 kwietnia 2011 roku, rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Staszów o długości 35,2 km. Przebudowę zaprojektowano wraz z obwodnicą Kurozwęk o długość 3,7 km. Cały 35-kilometrowy odcinek został przebudowany do nośności 115 kN/oś i parametrów ,,G” tj. drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu o szerokości 7 m. Koszt robót budowlanych wg. umowy z wykonawcą – firmą STRABAG został oszacowany na 58 mln 908 tys. zł.Łączna wartość projektu wynosi 79 mln 649 tys. zł. Środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej wynoszą 39 mln 766 tys. 734 zł, (co stanowi 49,92% łącznej kwoty projektu). W finansowaniu przygotowania inwestycji brały udział: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz gminy: Staszów, Szydłów, Chmielnik i Gnojno. Inwestycja jest drugim, po budowie mostu na Wiśle w okolicach Połańca, tak znaczącym zadaniem inwestycyjnym, realizowanym w oparciu o środki Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

Tekst i foto: Jan Mazanka