Dzień Nauczyciela

Foto: GN UMiG Staszów

W Staszowie Dzień Edukacji Narodowej uczczono wspólną sesją Rady Powiatu i Rady Miejskiej, która odbyła się w auli Zespołu Szkół im. St. Staszica. Obrady sesji wspólnie prowadzili przewodniczący: Damian Sierant i Kryspin Bednarczyk. Uroczystości rozpoczęto od hymnu narodowego.
Starosta staszowski Andrzej Kruzel złożył gratulacje i życzenia nauczycielom oraz przedstawił sytuację oświaty w powiecie. Poinformował o sukcesach szkół. Odniósł się również do wyników egzaminów maturalnych i indywidualnych osiągnięć uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Burmistrz Staszowa Romuald Garczewski wspomniał między innymi o trudnej sytuacji oświaty w kontekście niżu demograficznego. Podziękował obecnej na uroczystości Bożentynie Pałce – Korubie – wojewodzie świętokrzyskiemu za udzielone przez nią wsparcie, przy utworzeniu żłobka i dwóch klubów dziecięcych, działających w staszowskich przedszkolach – Ten projekt dał nam możliwość stworzenia osiemdziesięciu dodatkowych miejsc dla dzieci, przy opiece których w większości znaleźli zatrudnienie pracownicy szkół, którzy w innych okolicznościach nie mieliby zatrudnienia – mówił burmistrz Garczewski – Obecnie w Gminie Staszów ponad osiemdziesiąt pięć procent dzieci w wieku od lat 3 do 6 ma zapewnione miejsce w przedszkolach. To zadanie jest już w pełni finansowane przez samorząd.
Burmistrz Garczewski wspomniał również o prowadzonym przez Gminę Staszów projekcie, który trwał będzie przez najbliższe dwa lata. Rodzice nie będą płacić czesnego oraz za wyżywienie swoich pociech posyłanych do żłobka i klubów dziecięcych. Jest to kwota około czterystu złotych miesięcznie. Jedyny warunek stawiany rodzicowi to znalezienie przez niego pracy lub odbycie szkolenia zwiększającego jego kwalifikacje zawodowe.
Burmistrz nawiązał również do wcześniejszej wypowiedzi starosty – Oświata staszowska, powiatowa i poszczególnych samorządów gminnych jest chwałą dla nas gospodarzy. Możemy być z niej zadowoleni. Szczególnie w porównaniu z większymi miastami, gdzie nie widzimy tak zadbanej bazy dydaktycznej jak u nas.
Burmistrz Romuald Garczewski złożył również podziękowania na ręce Kazimierza Kotowskiego i całego Zarządu Województwa za życzliwość i wsparcie przy projektach realizowanych w ramach programów regionalnych, w tym w szczególności za pomoc udzieloną przy nowopowstałym Powiatowym Centrum Sportu.
Kierując słowa do zgromadzonych, podziękował nauczycielom, pracownikom administracji oraz obsługi za ich codzienny trud związany z wychowywaniem młodego pokolenia.
W trakcie sesji wręczono odznaczenia dla osób zasłużonych dla edukacji.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został uhonorowany starosta staszowskiAndrzej Kruzel. Dekoracji dokonała wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba. Srebrne Krzyże Zasługi przyznano: Jadwidze Dąbrowskiej- nauczycielce Przedszkola Publicznego w Połańcu i Mariuszowi Zyngierowi – nauczycielowi Zespołu Szkół w Połańcu. Brązowymi Krzyżami Zasługi wyróżniono: Agnieszkę Laskowską – Rak z ZS PSP nr 2 w Staszowie, Annę Łabęcką – wicedyrektor ZS w Czajkowie, Joannę Sałagaj – nauczycielkę z Przedszkola w Połańcu, Teresę Sojdę – nauczycielkę Gimnazjum nr 1 w Połańcu, Marzenę Winiarską i Beatę Wójcik – nauczycielki z PSP nr 3 w Staszowie oraz Joannę Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.

„Medalem Komisji Edukacji Narodowej” przyznawanym przez Ministra Edukacji Narodowej zostali odznaczeni: Izabella Arendarska – nauczycielka Zespół Placówek Oświatowych, Gimnazjum nr 1 w Staszowie, Ewa Bialik – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu, Renata Biesiada – nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Urszula Borkowska – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum nr 1 w Staszowie, Beata Chmiel – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Przedszkole nr 4 w Staszowie, Dorota Cuber – nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Wiesława Czerwiec – nauczycielka Przedszkola nr 8 w Staszowie, Dorota Dalach – wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Przedszkole nr 4 w Staszowie, Marzena Dobroch – nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Połańcu, Anna Dudajek – pedagog Zespołu Szkół Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie, Bożena Dziedzic – nauczycielka Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie, Andrzej Forkasiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół w Połańcu, Teresa Garbacka – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie,Urszula Górska – nauczycielka Zespołu Szkół w Połańcu, Jadwiga Kasperska – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie, Małgorzata Kochanowska – nauczycielka Zespołu Szkół w Staszowie, Ewa Kolasińska – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie, Monika Korczak – Kubalska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Renata Kowalcze – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Emilia Kowalska – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Przedszkole nr 4 w Staszowie, Robert Kufel – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Joanna Łukaszek – nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Monika Macias – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum nr 1 w Staszowie, Ewa Maciejewska – nauczycielka Przedszkola nr 8 w Staszowie, Lucyna Madej – nauczycielka Zespołu Szkół Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie,Nina Madyńska – Poniewierka – nauczycielka Zespołu Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie, Joanna Mazur – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Jolanta Mazur – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie, Jolanta Polit – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum nr 1 w Staszowie, Bernarda Popiołkiewicz – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie, Mirosław Ramos – nauczyciel Zespołu Szkół w Staszowie,Teresa Roguz – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Połańcu, Barbara Rżana – nauczycielka Zespołu Szkół Gimnazjum w Czajkowie, Grażyna Sikora – nauczycielka Zespołu Szkół w Staszowie, Monika Skałbania – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Bożena Słowik – nauczycielka Zespołu Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie, Danuta Sobolewska – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie, Teresa Sojda – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum nr 1 w Staszowie, Józefa Stachura – nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Połańcu, Ewa Straszak – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach, Marzanna Tomporowska- nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach, Ewa Wojtyś – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum Nr 1 w Staszowie, Małgorzata Wrona – nauczycielka Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie, Aneta Wysocka – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach.

Nagordy od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Wiesława Czerwiec – nauczycielka Przedszkola nr 8 w Staszowie, Beata Gromniak – nauczycielka Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie, Norbert Kiciński – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Renata Kowalcze – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Grażyna Kwiecień – wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie, Maria Swatek – dyrektor Zespołu Szkół w Czajkowie, Maria Szewczyk – nauczycielka LO w Staszowie, Jan Ungeheuer – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Barbara Ziętarska – nauczycielka Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaką Honorową PCK III stopnia została wyróżniona: Agnieszka Gach – nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Staszowie.

Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej od starosty staszowskiego otrzymali: Maria Pęczek – LO Staszów, Ewa Markiewicz – LO Staszów, Wiesława Klubińska – ZSE Staszów, Barbara Ciepiela – ZSE Staszów, Izydor Grabowski – ZS Staszów, Katarzyna Łukasik – ZS Staszów, Ewa Maj – ZS Staszów, Andrzej Poniewierski – ZS Staszów, Mariusz Śledź – ZS Staszów, Tomasz Dygulski – ZS Staszów,Grażyna Rusiecka – ZS Połaniec, Dorota Wysocka – ZS Połaniec, Jerzy Jabczuga – CKP Staszów, Zbigniew Błasiński – CKP Staszów, Dariusz Oleksiak – CKP Staszów, Anna Kaczmarczyk – PP-P Staszów.

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Staszów otrzymali: z Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznego Gimnazjum nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 4 w Staszowie: Anna Karasińska, Marzanna Nagórka, Danuta Dyl, Małgorzata Kałamaga – Pióro, Małgorzata Brzyszcz, Agnieszka Antecka, Monika Bremer, Jolanta Skałbania, Agnieszka Gach, Iwona Kogut, Barbara Robak, Mariola Gozdek. Z Zespołu Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie nagrody otrzymały: Joanna Wójcik, Justyna Szczepańska,Urszula Boroń, Agata Bazak, Agnieszka Chodyna, Agnieszka Sałata, Barbara Malinowska, Beata Boroń – Sitko, Dorota Kapłan, Dorota Kula.
Z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie: Ewa Rzepecka, Renata Biesiada, Monika Korczak – Kubalska, Beata Wójcik. Z Zespołu Szkół – Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Czajkowie: Krystyna Gawłowicz, Joanna Modras – Nowacka, Małgorzata Seremak,Edyta Bochenek. Z Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach: Jan Krupa, Jolanta Walczak – Gądek. Z Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach: Krystyna Batóg, Marzanna Tomporowska. Z Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach: Teresa Ślisarz, Agnieszka Kardynał. Z Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie: Marzena Górna i Leszek Bohenek. Z Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej: Anna Czerwiec – Krauze, Renata Małek. Z Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej: Lucyna Bednarczyk. Z Przedszkola nr 3 w Staszowie:Danuta Drózd, Danuta Czerna, Barbara Sztaba. Z Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie: Alicja Misiak, Lidia Bąk, Małgorzata Wojtczak.
Po ceremonii wręczania odznaczeń i nagród ciepłe słowa i życzenia do nauczycieli skierowali: wojewoda świętokrzyski Bożntyna Pałka – Koruba, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, wicekurator świętokrzyski Grzegorz Bień. pełnomocnik rektora Wojskowej Akademii Technicznej dr inż. Wojciech Kocańda oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu Remigiusz Kruzel. Uroczystość uświetnił występ Chóru Nauczycielskiego z Przysuchy.