Uroczyste otwarcie lądowiska przy staszowskim Szpitalu

Foto: Jan Mazanka

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zakończył realizację projektu  „Przebudowa lądowiska w SPZZOZ w Staszowie celem rozwoju ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim” w ramach działania 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem Projektu była przebudowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w SPZZOZ w Staszowie. Całkowita wartość projektu wyniosła 973 tys. 686 zł, przy czym 85% wartości to dofinansowanie unijne. Realizacja projektu ma zasadnicze znaczenie dla poprawy dostępności do specjalistycznych usług medycznych oraz wzrostu ich jakości. Nowe lądowisko w istotny sposób poprawi dostępność do specjalistycznych usług medycznych pacjentom z terenu powiatu staszowskiego i powiatów ościennych, którym szpital świadczy usługi medyczne.  Pozwoli również na szybszą reakcję służb ratunkowych, co da szansę na uratowanie większej liczby  poszkodowanych i ciężko chorych pacjentów.
W ramach inwestycji, rozwiązaniem projektowym objęto pole wzlotów – strefę podejścia, strefę przyziemia i wzlotów, drogi dojazdowe, odwodnienie lądowiska i dróg, oświetlenie lądowiska, dróg i przeszkód, oznakowanie oraz wyposażenie. Lądowisko przy szpitalu będzie mogło przyjmować helikoptery także w nocy, czyli odmiennie niż do tej pory. Dzięki inwestycji staszowski szpital spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymogów dla SOR.
Z dniem 28 sierpnia 2012 r. lądowisko przy SPZZOZ w Staszowie decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało wpisane do ewidencji lądowisk pod nr ULC-LTL-1/511-0166/01/12, jako lądowisko do startów lądowań w dzień i w nocy statków powietrznych o całkowitej masie startowej MTOM 2910 kg.

Inwestycję odebrano 14 września 2012 r., natomiast uroczystego otwarcie dokonano w dniu 3 października br. w obecności m.in. wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka, marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, członka Zarządu Województwa Kazimierza Kotowskiego, wicewojewody świętokrzyskiego Grzegorza Dziubka, starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla, wicestarosty Michała Skotnickiego, członkini Zarządu Powiatu w Staszowie Stanisławy Błażejewskiej, burmistrza miasta i gminy Staszów Romualda Garczewskiego, radnego powiatu Grzegorza Rajcy i dyr. Marka Legawca reprezentującego Huty Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka. Lądowisko poświęcił kapelan staszowskiego szpitala ks. Roman Hnat wspólnie z ks. Janem Majewskim. Inwestycję zrealizowała firma Usługi Budowlane Robert Jamroży z Góry w gminie Tuczępy.

Tekst: Agnieszka Antonik
Foto: Jan Mazanka