W 70. Rocznicę Zagłady

Przed pomnikiem staszowskich Żydów pomordowanych w latach II wojny światowej kwiaty złożyli: starosta staszowski Andrzej Kruzel i przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Kryspin Bednarczyk.

Dla upamiętnienia tej tragicznej rocznicy i wspomnienia pomordowanych członków miejscowej społeczności żydowskiej przyjechało do Staszowa 63 obywateli Izraela i innych krajów. Wśród nich było trzech przedwojennych mieszkańców Staszowa, którym udało się przeżyć straszne lata II wojny światowej: Jack Aizenberg, Natanel Erlich i Alexander Erlichman. O swoich przeżyciach, opowiedzieli uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych, podczas spotkania w środę 3 października br., w pierwszym dniu pobytu na ziemi staszowskiej. Z kolei, o ratowaniu Żydów w czasie wojny przez swoje rodziny, opowiedziały: Anna Garczyńska i Janina Zalińska z domu Czerna. Swoje przesłania zarówno do młodzieży jak i gości z Izraela skierowali: zastępca ambasadora Izraela w Polsce Nadav Eshcar i starosta staszowski Andrzej Kruzel. W programie wizyty gości znalazł się także pobyt w Zespole Szkół w Czajkowie i spotkanie z członkami rodzin, które w czasie wojny niosły pomoc ukrywającym się Żydom. Z kolei spotkanie w szydłowskiej synagodze poświęcone było wspomnieniom i prezentacji filmowego dorobku osób, utrwalających życie i wojenne losy staszowskich Żydów. W drugim dniu pobytu gości, w czwartek 4 października br., otwarto w holu staszowskiego Ratusza wystawę przedwojennych zdjęć z kolekcji Ruth Rotenberg. Po przemówieniach wiceambasadora Izraela w Polsce Nadava Eshcara, naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla i burmistrza Staszowa Romualda Garczewskiego, złożono kwiaty przed tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego. ,,Marszem żywych” udano się na Cmentarz Żydowski, gdzie modlitwę odmówił naczelny rabin Polski Michael Schudrich, a także ks. infułat prof. dr hab. Józef Krasiński wspólnie z ks. Wojciechem Lemańskim – członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Tu również przed Pomnikiem Holokaustu złożono kwiaty i zapalono znicze.

Tekst i foto: Jan Mazanka