Otwarcie Powiatowego Centrum Sportu

W sobotnie przedpołudnie, 10 listopada br., oficjalnie otwarto Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie. W uroczystości oprócz władz samorządowych powiatu staszowskiego oraz gmin wchodzących w jego skład, a także licznie przybyłych mieszkańców Staszowa udział wzięli zaproszeni goście w osobach, m.in. posła do Parlamentu Europejskiego dr. inż. Czesława Siekierskiego, posła na Sejm RP Zbigniewa Pacelta, wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz, marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego, świętokrzyskiej kurator oświaty Małgorzaty Muzoł, dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Jacka Kowalczyka i przewodniczącego Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS Jerzego Kuli.

Uroczystość otworzył starosta staszowski Andrzej Kruzel, który po przywitaniu gości przypomniał przebieg realizacji budowy PCS, od szczebla decyzji do zakończenia budowy. Starosta wymienił najważniejsze etapy w realizacji zadania, począwszy od podjęcia uchwały przez Radę Powiatu w Staszowie w dniu 14 czerwca 2005 roku, w sprawie opracowania dokumentacji projektowej hali sportowej z pływalnią i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Staszowie. Kolejne, znaczące decyzje w historii budowy to:

▪ podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych – 10 kwietnia 2006 roku,
▪ opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego – 14 września 2008 r.,
▪ wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsięwzięcia – 10 marca 2009 r.,
▪ podpisanie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 24 kwietnia 2009 r.,
▪ decyzja na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 765 na działkę budowy PCS – 13 lipca 2009 r.,
▪ uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu – 2 listopada 2009 r.,
▪ podpisanie umowy w sprawie nadzoru inwestorskiego – 13 maja 2012 r.,
▪ podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych ,,Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie” – 19 maja 2010 r.,
▪ przekazanie wykonawcy placu budowy – 25 maja 2010 r.,
▪ podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykorzystania przestrzeni pod halą sportową – 27 października 2010 r.,
▪ podpisanie umowy na realizację ściany wspinaczkowej – 9 lipca 2012 r.,
▪ podpisanie umowy na roboty uzupełniające – 23 lipca 2012 r.,
▪ zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru obiektu – 24 sierpień 2012 r.,
▪ zarządzenie starosty staszowskiego w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania – rozpoczęcie czynności odbioru – 20 września 2012 r.,
▪ wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu – 18 października 2012 r.

Starosta Andrzej Kruzel podziękował dwóm poprzednikom na swoim stanowisku, starostom: Czesławowi Pargiele i Romualdowi Garczewskiemu za wkład pracy i działania przez nich prowadzone na rzecz budowy PCS. Słowa wdzięczności skierował również do radnych powiatu za konstruktywną współpracę w całym procesie planowania i budowy Centrum. Szczególne słowa podziękowań otrzymali zaproszenie goście za pomoc w pozyskaniu funduszy na budowę: marszałek Adam Jakubas, poseł Zbigniew Pacelt – były minister sportu, dyr. Jacek Kowalczyk i świętokrzyska kurator oświaty Małgorzata Muzoł.

Starosta Andrzej Kruzel słowa uznania skierował także pod adresem wykonawców i swoich współpracowników odpowiedzialnych za realizację zadania: prezesa BEST Construction Sp. z o.o. Jacka Pięty, kierownika budowy Tomasza Polka, wicestarosty Michała Skotnickiego, skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, naczelnik Wydziału Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji Magdaleny Fili, kierownik Biura Zamówień Publicznych Aleksandry Drogosz i dyr. Mieczysława Madeja.

Po przecięciu wstęgi, nowo oddany obiekt poświęcił proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas, po czym wszystkich zasłużonych w realizacji tej inwestycji uhonorowano okolicznościowymi grawertonami. W części artystycznej wystąpił staszowski zespół ,,KLEKS”, rozegrano także kilka meczów w piłce ręcznej.

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie jest obiektem o powierzchni użytkowej 15 223 m2, posiadającym: pełnowymiarową halę sportową z boiskiem o wymiarach 40 x 20 m oraz halę basenową z niecką 12,5 x 25 m, z 6 torami pływackimi, jak również nieckę do nauki pływania o wymiarach 8 x 12,5 m, wraz z niewielką częścią rekreacyjną i zjeżdżalnią o długości 60 m, z odrębnym wyjściem i własną klatką schodową. W hali basenowej, znajdują się pomieszczenia techniczne i gospodarcze, niezbędne do funkcjonowania obiektu, a także pomieszczenia dla ratowników. W części przyległej do basenu zlokalizowany jest zespół natryskowo-sanitarny z przebieralniami. Dodatkowo na piętrze wykonano salkę do ćwiczeń oraz salkę wielofunkcyjną, mogącą pełnić funkcję sali konferencyjnej, a także bufet, jacuzzi, saunę oraz solarium i pomieszczenie dla masażysty. Obie części posiadają widownię ze stałymi miejscami do siedzenia. Hala sportowa posiada 310 miejsc siedzących, zaś pływalnia 287. Oba obiekty stanowią jedną całość, ale posiadają osobne wejścia. Oprócz wejść na poziomie przyziemia, w części hali sportowej zlokalizowano całe zaplecze szatniowe i socjalne oraz pomieszczenie magazynowe, które docelowo zostanie zagospodarowane jako: strzelnica, kręgielnia oraz siłownia. W części pływalni na poziomie przyziemia znajduje się podbasenie oraz cała technologiczna część obsługująca pływalnię, a także kotłownia i wentylatornia dla całego obiektu. W poziomie parteru znajdują się: hala sportowa, część magazynowa i pomieszczenia dla nauczycieli. W tej części znajduje się też szatnia dla widzów. Wszystkie poziomy użytkowe obiektu łączy winda pozwalająca na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych po całym obiekcie. Dojazd do obiektu możliwy jest zarówno od ulicy Koszarowej, jak i od ulicy Oględowskiej.

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 25 mln 360 tys. zł. Oprócz robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego odbioru, na sumaryczną wartość inwestycji składają się też koszty związane m.in. z: wykonaniem wszelkich dokumentacji projektowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji, nadzorem inwestorskim i autorskim, wykonaniem ściany wspinaczkowej w hali sportowej, wykonaniem przekładki kabla energetycznego, przyłączy: gazowego, elektrycznego i światłowodowego oraz z wyposażeniem obiektu w niezbędne akcesoria łazienkowe.

Wartość dofinansowania uzyskanego z EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2007-2013 to: 8 992 939,00 zł, natomiast dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 4 400 000,00 zł. Ponadto, na część robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, uzyskano w 2012 roku, dofinansowanie w kwocie 125 000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Tekst i foto: Jan Mazanka