Powiatowy Turniej Jednego Wiersza o Laur Jesieni

Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów i szkół średnich do udziału w Powiatowym Turnieju Jednego Wiersza o Laur Jesieni. Konkurs ma na celu wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowania słowem, poezją, literaturą, jej tworzeniem i interpretacją.

Szczegóły i zgłoszenia na stronie internetowej: www.sok.info.pl