Urodziny „Strumyka”

Foto: UMiG Staszów

W sobotę, 24 listopada w auli zespołu szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie zgromadzili się  przyjaciele Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk”. Stowarzyszenie obchodziło tego dnia jubileusz 19. „urodzin”.
Świętowanie rozpoczął występ Alicji Mikuśkiewicz, która zaśpiewała piosenką zatytułowaną „Nie pij tato!”. Młodzież ze świetlicy „Tęcza” w Czajkowie, pod kierunkiem Agnieszki Radkiewicz przedstawiła krótką etiudę na temat nadużywania alkoholu i jego szkodliwego wpływu na życie rodziny. Jubileusz był okazją do złożenia podziękowań osobom wspierającym działalność stowarzyszenia. Prezes „Strumyka” Iwona Mikuśkiewicz w szczególny sposób dziękowała burmistrzowi Staszowa Romualdowi Garczewskiemu oraz zastępcy burmistrza Henryce Markowskiej.Kwiaty i dużo serdeczności otrzymały również dr Teresa Tymińska – Tkacz, ordynator Oddziału XII Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Morawicy oraz działaczka społeczna Jadwiga Szyszka. Wyjątkowy, osobisty jubileusz piętnastolecia działalności na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych obchodziła tego dnia Danuta Batóg, była prezes „Strumyka” i główny specjalista do spraw profilaktyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.Burmistrz Romuald Garczewski oraz jego zastępca Henryka Markowska w imieniu władz samorządowych miasta oraz starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla w dowód wdzięczności za dotychczasową działalność Ośrodka wręczyli również kwiaty prezes Iwonie Mikuśkiewicz.Na zakończenie części oficjalnej, wszyscy wspólnie trzymając się za ręce zaśpiewali modlitwę ruchu AA „Boże, użycz mi pogody ducha”. Wśród gości obecni byli między innymi radni Rady Miejskiej w Staszowie na czele z wiceprzewodniczącym Bonifacym Wojciechowskim oraz proboszczowie staszowskich parafii: ks. kan Edward Zielińskiks. Szczepan Janas.