UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na ul. KOLEJOWEJ w Staszowie

Gmina Staszów informuje, iż z dniem zakończenia robót budowlanych na Obwodnicy Południowej miasta Staszowa (lecz nie później niż 01.12.2012 roku) zostanie wprowadzony na ulicy Kolejowej w Staszowie nowy projekt organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do ulicy Krakowskiej.
Schemat zmiany organizacji ruchu przedstawia załączona mapa, będąca integralną częścią projektu organizacji ruchu miasta Staszowa.
W związku z wprowadzonymi zmianami prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

(Nowy projekt organizacji ruchu dla ul. Kolejowej w Staszowie –  PLIK DO POBRANIA)