Konsultacje społeczne nad przebiegiem obwodnic Staszowa

Projekt obwodnic StaszowaPowiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, iż
w dniu 24 stycznia 2013 roku o godz. 1630 w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Parkowej 6 odbędzie się spotkanie
z mieszkańcami w sprawie konsultacji społecznych realizowanego zadania pn.: „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem
w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu”
.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie m.in. charakterystyka planowanego przebiegu obwodnicy Staszowa w poszczególnych wariantach (I, II i III). W związku z tym, iż spotkanie ma na celu zebranie uwag i opinii mieszkańców co do projektowanego przebiegu układu obwodnicowego miasta Staszowa, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

                                                              STAROSTA
Andrzej  Kruzel