Nazwa dla nowego ronda

Foto: GN UMiG Staszów

Foto: GN UMiG Staszów

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w związku z zakończeniem budowy ronda u zbiegu ulic : Targowej, Kolejowej i Obwodnicy zlokalizowanym na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 3114/6, 3195/2, 5980/4, 5981/67, 5982/3 i 5983/1 stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, a będących w zarządzie ŚZDW podjęte zostały działania zmierzające do nadania nazwy dla nowo powstałego ronda.
Propozycje nazw należy zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie Biuro Obsługi Klienta lub na adres e-mail: agata.gasiorek@staszow.pl w terminie do 28 lutego br.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Staszów
(-) Tomasz Fąfara