Duża inwestycja w ZEC sp. z o.o.

Prezes WFOŚ Andrzej Pałys, burmistrz Romuald Garczewski, główna księgowa Bożena Wegner, prezes Ryszard Sobczyk, prezes Modern&Kotły Sp. z o.o. Ireneusz Słoma i wiceprezes Stanisław Fatyga. Foto: GN

Prezes WFOŚ Andrzej Pałys, burmistrz Romuald Garczewski, główna księgowa Bożena Wegner, prezes Ryszard Sobczyk, prezes Modern&Kotły Sp. z o.o. Ireneusz Słoma i wiceprezes Stanisław Fatyga. Foto: GN

Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie w dniu 12 lutego 2013 r. podpisał umowę na rozbudowę i modernizację wytwarzania źródeł ciepła, wraz z wprowadzeniem nowego produktu tj. energii elektrycznej. Wykonawcą zadania ma być konsorcjum firm, których liderem jest Modern&Kotły. Łączny koszt zadania to ok. 10,5 mln. zł. Szacunkowa stopa zwrotu wynosi 8 lat, a sama inwestycja ma zostać wykonana do końca 2013 r. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem 50%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Osi priorytetowej 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.1. ENERGIA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ.

Celem prac ma być dostosowanie zakładu do wymogów ochrony środowiska i uniknięcie podwyższenia kosztów dla odbiorców. W ramach inwestycji zostanie wykonany moduł kogeneracyjny o mocy 1,2 MW i mocy cieplnej 1,1 MW. System będzie pracował w układzie ciągłym. Efektem będzie skuteczne wykorzystanie energii. Drugą częścią jest modernizacja jednego z kotłów na wysokosprawny o mocy 4,8 MW, z nowoczesnymi systemami odpylania. Wykonana zostanie także zabudowa kotłów gazowo-olejowych służących zabezpieczeniu sytuacji awaryjnych.

Zakład stara się także o uzyskanie dodatkowych środków w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Karta informacyjna zadania została oceniona pozytywnie i jest duża szansa na częściowe finansowanie realizacji zadania.
Obecny na podpisaniu umowy prezes WFOŚ Andrzej Pałys podkreślił innowacyjność realizowanego przez ZEC projektu. Zadeklarował, że będzie z zainteresowaniem przyglądał się realizacji zadania i jego efektywności, mając na względzie efekty dla środowiska naturalnego, a także możliwość szerszego wdrażania tego typu rozwiązań w województwie. Poinformował też o możliwościach zdobywania środków na ochronę środowiska, w tym realizacji ważnych i korzystnych dla społeczeństwa zadań, tj. termomodernizacje budynków i sieci ciepłowniczej oraz poprawianie jakości środowiska naturalnego.
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Romuald Garczewski podziękował Prezesowi ZEC i załodze za podjęcie się realizacji inwestycji. Zaznaczył, że inwestycja ma na celu zaoszczędzenie mieszkańcom w najbliższych latach nadmiernego podniesienia kosztów ogrzewania, spowodowanych brakiem bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.
Umowę podpisywali, ze strony Zakładu Energetyki Cieplnej prezes Ryszard Sobczyk oraz główny księgowy Bożena Wegner ze strony Konsorcjum prezes Modern&Kotły Sp. z o.o. Ireneusz Słoma i wiceprezes Stanisław Fatyga. W spotkaniu wzięli również udział burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, starosta staszowski Andrzej Kruzel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Andrzej Pałys, przewodniczący Rady Miejskiej Kryspin Bednarczyk, wiceburmistrzowie Henryka Markowska i Tomasz Fąfara, wiceprzewodniczący Bonifa?y Wojciechowski, kierownik wydziału IPP Dorota Lipińska, koordynator inwestycji ze strony wykonawcy Elżbieta Mendrala, Grzegorz Gołdynia dyrektor oddziału firmy KWE Technika Energetyczna Sp. z o.o z Bielska Białej oraz dyrektor techniczny ZEC Adam Ogrodnik.

IK, fot. GN
Źródło: Staszow.pl

Comments are closed