Wręczono tegoroczne „Stambułki Staszowskie”

phoca_thumb_l_028

Foto: Jan Mazanka

,,Stambułkami” uhonorowano najlepszych prezesów i właścicieli firm, natomiast stypendiami, laureatów konkursów ,,Arystoteles”, jakie SIG organizuje dla uczniów szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu staszowskiego.
Stambułkową galę otworzył prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy Kwiecień, witając gości honorowych, samorządowców i przedsiębiorców, wśród których  obecni byli m.in.: poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, starosta staszowski Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Kryspin Bednarczyk, przez KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Marian Kosowicz, prezes Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak i dyrektor Mieczysław Kobylarz z GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu.

Następnie wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba odznaczyła prezesa i właściciela Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka ,,Złotym Medalem za Długoletnią Służbę” przyznanym przez prezydenta RP.

Wręczanie stypendiów w kwotach: I miejsce – 800 zł, II miejsce – 600 zł i III miejsce – 400 zł, rozpoczęto od laureatów konkursu ,,Arystoteles Junior”. W kategorii ,,język angielski” byli to: I miejsce Dominika Maj z Gimnazjum Nr 2 w Staszowie, II miejsce Wioletta Kazimierska z Gimnazjum Nr 1 w Staszowie i III miejsce  Katarzyna Szaniawska z Gimnazjum nr 1 w Połańcu. W kategorii ,,wiedza ogólna” – I miejsce Katarzyna Kowalik z Gimnazjum Nr 1 w Staszowie, II miejsce Igor Kubalski z Gimnazjum Nr 2 w Staszowie i III miejsce Paulina Michór, również z Gimnazjum Nr 2 w Staszowie. W kategorii ,,wiedza matematyczno-przyrodnicza”: I miejsce Tomasz Michalski z Gimnazjum nr 1 w Połańcu, II miejsce Kamil Wilk z Gimnazjum w Rytwianach i III miejsce Adam Zychowicz z Gimnazjum Nr 2 w Staszowie. Stypendia wręczyli: burmistrz Staszowa Romuald Garczewski i sekretarz Staszowskiej Izby Gospodarczej Bożena Ryczkowska-Kurdziel.

Następnie, stypendia w kwotach: 1600 zł za I miejsce, 1200 zł za II miejsce i 800 zł za III miejsce, wręczono uczniom szkół ponadgimnazjanlych, laureatom konkursu ,,Arystoteles Senior”. W kategorii ,,język angielski”: I miejsce: Anna Szambor – Zespół Szkół w Staszowie, II miejsce: Jakub Gul – Zespół Szkół w Staszowie, III miejsce Monika Ziejewska – Liceum Ogólnokształcące w Staszowie. W kategorii: ,,wiedza matematyczno-fizyczna: I miejsce Kamil Kos – Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, II miejsce Monika Domagała – Zespół Szkół w Połańcu, III miejsce Patryk Adamkiewicz – Liceum Ogólnokształcące w Staszowie. W kategorii ,,informatyka”: I miejsce Szymon Klocek – Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, II miejsce Krzysztof Skiba – Zespół Szkół w Połańcu, III miejsce Sylwester Maszloch – Liceum Ogólnokształcące w Staszowie. Stypendia wręczyli: starosta staszowski Andrzej Kruzel i wiceprezes Zarządu SIG Jarosław Zdrojkowski.

Kulminacyjną częścią spotkania było ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetek ,,Stambułek Staszowskich” za 2012 roku, co uczynili: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i prezes Zarządu Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy Kwiecień.

W kategorii: „Jednostka organizacyjna/firma mająca największy wpływ na rozwój gospodarczy na terenie powiatu staszowskiego ” ,,Stambułką” uhonorowano: Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz WrześniakNadleśnictwo Staszów. Statuetki odebrali: prezes Tadeusz Wrześniak i zastępca nadleśniczego Tadeusz Stępień.
W kategorii: „Jednostka organizacyjna/firma, która osiągnęła znaczny postęp w rozwoju w poprzednim roku” przyznano 3 ,,Stambułki”, które otrzymali: Staszowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Koniemłotach, statuetkę odebrał prezes Zarządu Centrum dr n. med. Stanisław Płatek, Firma ,,Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba”, statuetkę odebrał właściciel Zbigniew Dziuba oraz, ,,Gospodarstwo ogrodnicze Renaty i Krzysztofa Podsiadło” z Beszowej, ,,Stambułkę” odebrała córka właścicieli Wioletta.
W kategorii: „Za wdrażanie nowoczesnych form postępu technologicznego, organizacyjnego i jakości”, również przyznano 3 ,,Stambułki”, które otrzymali: ,,Sklep, stacja obsługi pojazdów Rafał Dyl”, statuetkę odebrał właściciel firmy Rafał Dyl, ,,Zakład Transportu Energetyki w Połańcu  Sp. z o.o.” – statuetkę odebrał prezes Zarządu Ryszard Andrzej Gad oraz F.H.U. ,,SKOWRON Pokrycia Dachowe, statuetkę odebrał właściciel firmy Wojciech Skowron.
W kategorii: „Jednostka organizacyjna będąca wyróżniającą się placówką handlowo usługową”, ,,Stambułkę” otrzymali: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych „Insmont” Edward Bąk, statuetkę odebrał przedstawiciel firmy  Tomasz Słonina, Firma ,,Usługi Transportowe Henryk Bednarski”, statuetkę odebrał właściciel Henryk Bednarski oraz ,,Sklep Przemysłowy Bohdan Juszczyk”, statuetkę odebrał właściciel Bohdan Juszczyk.
W kategorii: „Osoba, której działalność menedżerska i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospodarczej” uhonorowano: Marię Budzińską  – prezes Zarządu Zakładu Odzieżowego ,,Modar” Sp. z o.o. w Staszowie – odebrała laureatka i ,,Powiatowy Zespół Doradców Metodycznych” w Staszowie, ,,Stambułkę” odebrał dr Sławomir Maj.

Gratulacje tegorocznym laureatom i życzenia kolejnych sukcesów gospodarczych złożyli: poseł Krzysztof Lipiec, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, wicemarszałek Kazimierz Kotowski, starosta Andrzej Kruzel i burmistrz Romuald Garczewski.

Licytację zgromadzonych dzieł, w większości obrazów, prowadzili: dyr. Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Stanisława Zacharko i z-ca dyr. Staszowskiego Ośrodka Kultury Dominik Rożek. Licytacja, mimo kryzysu, zakończyła się sukcesem, uzyskano łącznie 40 tys. 800 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana na kolejne konkursy ,,Arystoteles”, a także na dofinansowanie innych inicjatyw realizowanych w powiecie staszowskim. W minionych latach były to m.in.: zakupy sprzętu medycznego dla staszowskiego szpitala, dofinansowanie działalności Staszowskiego Koła Polskiego  Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz pomoc w organizacji szeregu imprez kulturalnych i plenerowych na terenie powiatu staszowskiego.
Za pomoc w organizacji i dofinansowanie tegorocznej gali, Zarząd Staszowskiej Izby Gospodarczej, wyrazy podziękowania kieruje pod adresem firm i samorządów: prezesa Tadeusza Wrześniaka,  Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie, Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, Starostwa Powiatowego w Staszowie, Urzędu Miasta i Gminy Staszów, Staszowskiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Karabela” Sp. z o.o., Banku Gospodarki Żywnościowej S.A Oddział Staszów, Banku Spółdzielczego w Staszowie, „Almexu” Adriana Belusiaka, Hotelu-Restauracji-Sklepów – Piotra Sobieniaka, Barbary i Jerzego Adasiów – Zakładu Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcji Wędlin oraz Wiesława Dyla – Zakładu Uboju i Produkcji Wędlin.
Zarząd SIG serdecznie dziękuje także wszystkim osobom, które przekazały na aukcję swoje dzieła, dzięki czemu możliwe było uzyskanie tak satysfakcjonującego wyniku licytacji.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Comments are closed