Dla powiatu 1 mln zł, 2 mln 225 tys. zł dla gmin

Po odebraniu promes, od lewej: wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, burmistrz Osieka Włodzimierz Wawrzkiewicz, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, starosta staszowski Andrzej Kruzel, wójt gminy Raków Alina Siwonia, burmistrz Staszowa Romuald Garczewski i wójt gminy Oleśnica Leszek Juda.

Po odebraniu promes, od lewej: wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, burmistrz Osieka Włodzimierz Wawrzkiewicz, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, starosta staszowski Andrzej Kruzel, wójt gminy Raków Alina Siwonia, burmistrz Staszowa Romuald Garczewski i wójt gminy Oleśnica Leszek Juda.

W piątek, 15 marca br., starosta staszowski Andrzej Kruzel odebrał w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim promesę o wartości 1 mln zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg powiatowych, zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku.

Dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy, jaka zostanie zawarta po przekazaniu wojewodzie świętokrzyskiemu przez powiat staszowski, stosownych dokumentów wymaganych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja br.

Z terenu powiatu staszowskiego promesy otrzymały także następujące samorządy: miasto i gmina Staszów – 600 tys. zł, miasto i gmina Połaniec – 250 tys. zł, miasto i gmina Osiek – 300 tys. zł, gmina Bogoria – 300 tys. zł, gmina Łubnice – 300 tys. zł, gmina Oleśnica – 200 tys. zł oraz gmina Rytwiany – 300 tys. zł.

Tak więc ogółem dla powiatu staszowskiego z funduszy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, przeznaczonych na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowo-mostowej w czasie powodzi 2010 roku, przeznaczono łącznie 3 mln 250 tys. zł. Ogólna kwota, na w/w cel, jaka trafiła do 9 powiatów oraz 49 gmin województwa świętokrzyskiego to: 30 mln 680 tys. zł.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Comments are closed