222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Delegacja Władz Miejskich Staszowa oraz duchowieństwa z-ca burmistrza Tomasz Fąfara, wiceprzewodniczący Bonifacy Wojciechowski, ks. Edward Zieliński, burmistrz Romuald Garczewski, z-ca burmistrza Henryka Markowska, przewodniczący Kryspin Bednarczyk

Delegacja Władz Miejskich Staszowa oraz duchowieństwa
z-ca burmistrza Tomasz Fąfara, wiceprzewodniczący Bonifacy Wojciechowski, ks. Edward Zieliński, burmistrz Romuald Garczewski, z-ca burmistrza Henryka Markowska, przewodniczący Kryspin Bednarczyk

Mieszkańcy Miasta i Gminy Staszów po raz kolejny uczcili rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji. Nasz region jest związany z tym wydarzeniem, poprzez osobę ks. Hugona Kołłątaja – wybitnego męża stanu,  współtwórcy Konstytucji 3 Maja, którego serce spoczywa w Wiśniowej. Tam też rozpoczęły się uroczystości.

  Mszę Św. w Wiśniowej  odprawił proboszcz ks. Krzysztof Barański, wspólnie z proboszczem parafii św. Barbary w Staszowie ks. kan. Edwardem Zielińskim.

Główna część uroczystości odbyła się na staszowskim Rynku, rozpoczynając od wystąpienia  starosty staszowskiego Andrzej Kruzla.

Następnie komandor  Lucjan Zaczkowski zameldował gotowość grupy rowerowej do rozpoczęcia rajdu rowerowego.

Uroczystości w Staszowie zgromadziły wielu uczestników, wśród których znalazły się również poczty sztandarowe oraz delegacje władz publicznych, organizacji i zakładów pracy. Tradycyjnie złożone zostały kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Uroczystościom towarzyszyła Orkiestra Górnicza KIZCHS „SIarkopol”  w Grzybowie.

Pochód przemaszerował do Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II, gdzie odprawiona została  Msza Św. w intencji Ojczyzny. Uroczystości zakończyły się na ul. Parkowej, gdzie nastąpiło rozformowanie pochodu.

Źródło: www.Staszow.pl
Foto: Ireneusz Kapusta

Comments are closed