Nabór na stanowiska pracy

nauczyciel1-600x350Gminne Centrum Kultury w Szydłowie informuje o możliwości składania podań o pracę.

W związku z realizacją projektu „Nasza szkoła to nasz przyjaciel” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanym przez Gminne Centrum Kultury Szydłowie informujemy o możliwości składania podań o pracę na następujące stanowiska:

  1. Umowa o pracę:

– logopeda,

-pedagog szkolny.

2. Umowy zlecenia w szkołach podstawowych:

– nauczyciel matematyki,

– nauczyciel informatyki,

-nauczyciel języka polskiego,

– nauczyciel przyrody,

-nauczyciel języka angielskiego,

– nauczyciel języka niemieckiego,

– nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

3. Umowy zlecenia w gimnazjum:

– doradca zawodowy,

– nauczyciel matematyki,

– nauczyciel informatyki,

-nauczyciel języka polskiego,

– nauczyciel biologii,

– nauczyciel chemii,

-nauczyciel języka angielskiego,

– nauczyciel języka niemieckiego.

4. Umowy zlecenia na prowadzenie kół zainteresowań:

– zajęcia taneczne,

– zajęcia koła filmowego,

-zajęcia koła fotograficznego,

– zajęcia koła artystyczno-plastycznego,

– zajęcia z drużyną futbolową,

– zajęcia z przedsiębiorczości i regionalizacji.

Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe.

Podania/ listy motywacyjne i CV należy składać w budynku Gminnego Centrum Kultury ul. Targowa 3 do 30  sierpnia 2013 do godziny 18:00.

 

Projekt Finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Info: GCK Szydłów

Comments are closed