XII FESTIWAL DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

tapeta1) Cele festiwalu:
– prezentacja i promowanie dorobku artystycznego instytucji
z województwa świętokrzyskiego zajmujących się osobami niepełnosprawnymi,
– podniesienie publicznej świadomości o pozytywnym wkładzie osób
niepełnosprawnych w życie kulturalne i społeczne,
– promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
2)Termin i miejsce:
– koncert festiwalowy zostanie zrealizowany w dniu 04 grudnia 2013
w hali widowiskowo-sportowejOSiR w Staszowie przy ul.Mickiewicza
w godz. 10.00 – 13.00
3.) Warunki udziału:
– warunkiem udziału w koncercie jest przygotowanie krótkiej –
max 10 min prezentacji
estradowej (muzycznej, teatralnej, tanecznej lub innej) lub (i)
przygotowanie prezentacji plastycznej na kiermasz
oraz czytelne wypełnienie nadesłanie załączonej karty zgłoszeń
do dnia 29 listopada br.
– prezentacje mogą lecz nie muszą posiadać charakteru świątecznego
– w przypadku dużej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu do Festiwalu
decydować będzie kolejność ich nadsyłania,
4) Organizator zapewnia:
– profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie wraz z obsługą,
– poczęstunek (ciepły posiłek) dla wszystkich uczestników festiwalu,
– pomoc techniczną w przygotowaniu prezentacji,
– dyplomy dla uczestników festiwalu (instytucji),
– szeroko zakrojoną promocję Festiwalu oraz jego uczestników,
5) Warunki przyjazdu:
– instytucje biorące udział w Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny.
6) Organizatorzy:
– organizatorem Festiwalu jest Staszowski Ośrodek Kultury,
– współorganizatorem Festiwalu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
7) Informacje dodatkowe
Oprócz w/w koncertu w ramach Festiwalu zostaną zrealizowane następujące
wydarzenia artystyczne niewymagające uprzedniego zgłoszenia uczestnictwa:
6 grudnia godz. 15.00 – 17.00 – warsztaty wokalne prowadzone przez
p. Dorotę Razmus – wokalistkę, kompozytorkę i terapeutkę,
– sala kameralna SOK
6 grudnia godz. 18.00 – wernisaż malarstwa osób malujących ustami i nogami
– Galeria Piwnice SOK
6 grudnia godz. 18.00 – koncert relaksacyjny Doroty Razmus
oraz Małgorzaty Liszki
– sala widowiskowa SOK
6 – 31.12.2013 – wystawa malarstwa osób malujących ustami i nogami
– Galeria Piwnice SOK

Źródło : SOK.info.pl

Comments are closed