Blisko 5 mln zł dla staszowskiego szpitala

phoca_thumb_l_3Ponad 36,6 mln złotych – to kwota dofinansowania, jaką otrzyma 7 beneficjentów jednego z ostatnich konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W gronie tym znalazł się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, który na termomodernizację placówki otrzymał wsparcie w kwocie 4 mln 946 tys. 083 zł.Łączna wartość prac termomodernizacyjnych: ocieplenie ścian, wymiana okien, generalny remont centralnego ogrzewania i zastosowanie odnawialnych źródeł energii – ogniwa fotowoltaiczne o wydajności 37 MWh/rok, wynosić będzie 6 mln 182 tys. 604 zł. Stosowne pre-umowy na wykonanie w/w 7 zadań, podpisano w dniu 13 lutego br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Inwestycje będą realizowane w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. W spotkaniu uczestniczyli: marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Przemysław Janiszewski – zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego. Powiat staszowski podczas podpisania pre-umów reprezentowali: starosta staszowski Andrzej Kruzel, zastępca dyrektora staszowskiego szpitala Tomasz Zych i główny księgowy Józef Żółciak, obecny był także Romuald Garczewski – burmistrz miasta i gminy Staszów.

Mamy teraz nieco mniej okazji, aby się spotykać, kończy się okres programowania, cieszymy się jednak, że państwo, jako ci najbardziej wytrwali, podpisują dziś pre-umowy. Większość tych projektów dotyczy termomodernizacji, która obejmie aż 45 budynków użyteczności publicznej. Oszczędność energetyczna jest niezwykle ważną wartością w przyszłym okresie programowania. Jesteście zatem państwo w pewnym sensie prekursorami projektów nowej perspektywy – mówił do zgromadzonych marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Więcej na: www.sejmik.kielce.pl.

Tekst i foto: służby prasowe marszałka województwa świętokrzyskiego

Comments are closed