Podpisanie umowy na dofinansowanie Staszowskiego Obszaru Gospodarczego

Foto: GN (staszow.pl)

Foto: GN (staszow.pl)

W piątek 28 marca będzie przebywał w Staszowie wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Jego wizyta ma związek z realizacją zadania pod nazwą „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A”. Wicemarszałek w imieniu województwa Świętokrzyskiego podpisze umowę z gminą Staszów na dofinansowanie wspomnianego projektu kwotą niemal 4,5 milionów złotych.

Staszowski Obszar Gospodarczy to projekt, który w gminie Staszów realizowany jest już od ponad dwóch lat. Gmina Staszów aplikowała o dofinansowanie w 2011 roku. W styczniu 2012 samorząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał dofinansowanie, dzięki czemu gmina Staszów pozyskała ok 4,5 milionów złotych na realizacje tego przedsięwzięcia. Pierwszy etap inwestycji ma kosztować ok 7,6 milionów złotych. Dotychczas zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz procedurą uzyskiwania wymaganych zezwoleń. Decyzje składające się na pozwolenie na budowę strefy „A” uzyskano w styczniu 2014 roku. Na wykonanie dokumentacji projektowej gmina Staszów pozyskała ponad 836 tysięcy złotych z Ministerstwa Gospodarki.

W pierwszym etapie na terenie gminy Staszów w obrębie miejscowości Grzybów zostanie zagospodarowanych kompleksowo ok 13 hektarów działek. W strefie „A” zostanie wydzielonych 10 działek inwestycyjnych z dostępem do pełnego uzbrojenia technicznego tj. wodociągu, gazociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilania elektrycznego eSN i eNN, kanalizacji teletechnicznej oraz dojazd do drogi publicznej.

Cały projekt zakładający powstanie Staszowskiego Obszaru Gospodarczego obejmuje trzy strefy ( A, B i C) o łącznej powierzchni ok. 54 hektarów.

Comments are closed