Wycieczka klubowa na Roztocze, 29-30.03.2014

sowieckie bunkry  na linii MołotowaKoło Grodzkie PTTK w Staszowie – Wycieczka klubowa na Roztocze, 29-30.03.2014

1 dzień (29.03.2014) – Huta Różaniecka – Rebizanty (Rezerwat nad Tanwią)- Kościółek ( Zamczysko) –  246 m n.p.m,- wodospad– Susiec- Rebizanty -Huta Różaniecka dł. trasy ok. 22 km

2 dzień (30.03.2014)  – Okolice Wielkiego Działu,Bełżec, Siedliska,Narol,Kamienny Las, Monastyrz i bunkry Linii Mołotowa – trasa częściowo objazdowa, częściowo piesza

Ze schroniska w Hucie Rożanieckiej udaliśmy się do centralnego miejsca rezerwatu „Nad Tanwią”. Na zakolu Tanwi w miejscowości Rebizanty na odcinku ok.400 m znajdują się aż 24 wodospady. Są przeważnie położone  wzdłuż prostych linii poprzecznie do brzegu rzeki zgodnym z kierunkiem spękań utworów kredowych Roztocza. Od dźwięku spadającej wody zostały nazwane „Szumami”. Szliśmy najpierw lewym brzegiem Tanwi, po minięciu dopływu potoku Jeleń przeszliśmy na brzeg prawy. Szlakiem niebieskim wchodzimy na najwyższe wzniesienie – Kościółek (zwane też Zamczyskiem). Jest to  grodzisko położone na wysokości 246 m n.p.m., w widłach dolin Tanwi i Jelenia. Najwcześniejsze ślady osadnictwa datuje się tu na VIII-IX w., a samo grodzisko na XII-XIII wDalej poszliśmy do Suśca skąd  lasem wróciliśmy do miejscowości Rebizanty i najpiękniejszy odcinek rezerwatu „ Szumy” przeszliśmy raz jeszcze prawym brzegiem. Razem prawie 22 km. Na zakończenie dnia było ognisko i wspólna kolacja.

W niedzielę z samego rana udaliśmy  się na wycieczkę objazdowo – pieszą. Pierwszym etapem był Niemiecki Obóz Zagłady w Bełżcu. Tu spotkaliśmy się z przewodnikiem W. Łosiewiczem, który oprowadził nas po najbardziej ciekawych miejscach. Niemiecki Obóz Zagłady w Bełżcu był ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej, w którym od marca do grudnia 1942 roku wymordowano około 500 tysięcy osób, przede wszystkim Żydów z Polski, Niemiec, Austrii, Czechsłowacji. Z Bełżca jedziemy do Lubyczy Kniazie gdzie zwiedzamy ruiny ukraińskiej grekokatolickiej cerkwi z 1806 r. Była to jedno-kopułowa cerkiew parafialna zbudowana na planie krzyża greckiego. Cerkiew św. Mikołaja w Hrebennem była kolejnym etapem wycieczki. Cerkiew zbudowana została w latach 1697-1700, i przebudowana w 1882. Cerkiew ma konstrukcję zrębową, jest trójdzielna, wszystkie trzy części są trójkondygnacyjne, zbudowane na planach kwadratów. Wewnątrz zachowały się fragmenty ikonostasu z XVII-XVIII w. z ikonami, malowanymi na deskach. Obok cerkwi stoi drewniana, dwukondygnacyjna dzwonnica z XVII. W siedliskach mamy okazję poszukać fragmentów skamieniałych drzew, unikalnego w skali światowej miejsca. „Kamienny Las na Roztoczu” to drzewa lasu trzeciorzędowego sprzed około 18 mln lat. Udało się nam znaleźć piękne okazy tych skamieniałych drzew. Wzbogaceni o znaleziska jedziemy zobaczyć jeden z sowieckich bunkrów  na linii Mołotowa. Linia Mołotowa to pas radzieckich umocnień ciągnących się wzdłuż granicy z III Rzeszą, wytyczonej po podziale Polski, dokonanym przez okupantów w 1939 r. na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Późnym już popołudniem idziemy ok. 2 km na miejsce nieistniejącej już dziś wsi Monastyr. Położona na wzgórzu w pobliżu Werchraty była niegdyś jedną z większych w okolicy. Została założona w roku 1560 jako wieś królewska. . Była tu drewniana cerkiew pw. Opieki Matki Bożej z 1678 r. Cerkiew została zniszczona wraz z wsią podczas Akcji „Wisła”, 1 lipca 1947 roku. Do dziś przetrwały kamienne mury obronne oraz piwnice a okolicę porasta las. W wycieczce uczestniczyło 16 członków staszowskiego PTTK. Szczególne słowa podziękowania dla  Sławka Migalskiego za doskonale przygotowaną wyprawę, dla przewodnika Wojtka Łosiewiczowa, za znajomość regionu oraz dla  UMiG w Staszowie za pomoc w realizacji wycieczki.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Sochacki

 

Comments are closed