Tereny w Grzybowie do SSE „Starachowice”

Gmina Staszów chce, aby powstające w Grzybowie tereny inwestycyjne zosty włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. W piątek nad stosownym projektem uchwały pochylą się radni miejscy.

Gmina Staszów przeprowadziła    szereg   rozmów z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych, które dotyczyły możliwości włączenia powstających w Grzybowie terenów inwestycyjnych („Strefa A”) do jednej z SSE. Wynikiem tych rozmów jest podjęcie decyzji o włączeniu ponad 11 hektarów terenów inwestycyjnych do SSE „Starachowice”.  – Strefa w Starachowicach jest najwłaściwsza ze względu na przynależność terytorialną (Województwo Świętokrzyskie), dynamikę rozwoju, dużą liczbę pozyskiwanych inwestorów oraz najkorzystniejszą ofertę pod względem tzw. opłat strefowych. Tereny w Grzybowie, które zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku, są bardzo atrakcyjne. Mamy już pierwsze zapytania od potencjalnych inwestorów – mówi Leszek Kopeć burmistrz Staszowa.

Nad włączeniem gruntów w Grzybowie do SSE „Starachowice” będą debatować w piątek radni miejscy. Jeśli pozytywnie zaopiniują projekt uchwały złożony przez Burmistrza, wówczas Gmina Staszów, za pośrednictwem SSE „Starachowice” będzie mogła wystąpić do Ministra Gospodarki o włączenie w poczet strefy tych terenów inwestycyjnych („Strefy A”).

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. do 31 grudnia 2026r.     Od    08    kwietnia     2014     r.     SSE     „Starachowice” zajmuje łącznie powierzchnię ponad 644 hektarów zlokalizowanych w 15 podstrefach na terenie województw: Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Łódzkiego i Lubelskiego.

Źródło: Biuletyn UMiG Staszów

Comments are closed