Burmistrz powołał Radę Sportu

rada sportu 1W Gminie Staszów rozpoczęła swoją działalność Miejska Rada Sportu. Powołał ją Burmistrz Leszek Kopeć. Radę tworzą osoby związane ze staszowskim sportem. Będą one doradzać burmistrzowi w kwestiach kierunku rozwoju sportu i kultury fizycznej, na terenie gminy.

Po zapowiedzi burmistrza Staszowa Leszka Kopcia o modernizacji stadionu miejskiego, którą zaplanowano na pierwsze półrocze przyszłego roku, pora na kolejny krok. Jest nim powołanie Miejskiej Rady Sportu – organu, który będzie doradzał burmistrzowi i jego urzędnikom w kwestiach związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Staszów.

Radę tworzą przedstawiciele działających na terenie klubów sportowych i stowarzyszeń, a także przedstawiciele burmistrza i rady miejskiej. Burmistrza reprezentują zastępca burmistrza Ewa Kondek i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Glegoła. Z ramienia Rady Miejskiej wiceprzewodniczący Dariusz Kubalski. W skład Rady wchodzą ponadto Krzysztof Czerwiec z „KS Korab OSiR”, Jan Darowski – z „Siatkarza Staszów”, Radosław Sekuła z MKS „Olimpia-Pogoń Staszów”, Agata Borycka ze Stowarzyszenia „Centrum” Sport i Rekreacja w Staszowie, Rafał Konat z ULKS „Dwójka” przy ZS nr 2 w Staszowie, Mariusz Cecelon z LSZ „Sigma” OSiR Staszów oraz Stanisław Świątek z LSZ „Dobra-Podmaleniec”.

W sprawnym wykonywaniu zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ważna jest współpraca pomiędzy urzędem a przedstawicielami klubów i stowarzyszeń, sportowych. Na terenie naszej gminy jest duży potencjał sportowy. Chcemy go rozwijać – mówi Leszek Kopeć Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

Rada, przy współpracy ze specjalistami, będzie zajmowała się diagnozowaniem potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu, inspirowaniem działań, współpracą przy organizacji imprez i wydarzeń sportowych oraz propagowaniem przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Ponadto będzie opiniowała strategie rozwoju sportu na terenie gminy, projekty budżetów dotyczących sportu. Będzie również opiniowała program rozwoju bazy sportowej na terenie miasta i gminy. Funkcję Przewodniczącego Rady powierzono Ewie Kondek, zastępcą wybrano Dariusza Kubalskiego natomiast sekretarzem Mariusza Cecelona. Wszyscy członkowie rady będą pełnić swoją funkcję społecznie.

Comments are closed