Uhonorowano przedsiębiorców ziemi staszowskiej

W sobotę 18 lutego br., przedsiębiorcy zrzeszeni w Staszowskiej Izbie Gospodarczej, zaproszeni goście, samorządowcy oraz sympatycy Izby, spotkali się na dorocznej 20. już gali, w czasie której wręczono ,,Stambułki Staszowskie” oraz stypendia dla uczniów szkół z terenu powiatu staszowskiego.

Stambułkową Galę prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Dominik Rożek, który na samym początku powitał zaproszonych gości, m.in.: eurodeputowanego Bogdana Wentę, poseł Annę Krupkę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia dr. n. med. Marka Tombarkiewicza, radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydora Grabowskiego i Marka Strzałę, przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie Damiana Sieranta, starostę staszowskiego Michała Skotnickiego, wicestarostę Tomasza Fąfarę, burmistrza Staszowa Leszka Kopcia, zastępcę burmistrza dr Ewę Kondek, a także przewodniczących Rad Miejskich i Gmin oraz burmistrzów i wójtów ziemi staszowskiej, inspektorów i komendantów powiatowych, jak również przedsiębiorców, przedstawicieli kultury, oświaty oraz innych profesji. Następnie głos zabrał prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron, który przybliżył historię stambułkowych gali i poprosił o hojne licytowanie prac, przekazanych na aukcję przez staszowskich twórców.

Następnie, laureatom konkursu ,,Arystoteles Junior”, wręczono stypendia w kwotach: I miejsce – 800 zł, II miejsce – 600 zł i III miejsce – 400 zł. Byli to:

W kategorii „Wiedza Ogólna”:
I miejsce – Małgorzata Tomporowska z Gimnazjum nr 1 w Staszowie,
II miejsce – Eliza Czapla z Gimnazjum nr 1 w Staszowie,
III miejsce – Jakub Glibowski z Gimnazjum nr 2 w Staszowie.

W kategorii „Wiedza matematyczno-przyrodnicza”:
I miejsce – Olga Słomka z Gimnazjum nr 2 w Staszowie,
II miejsce – Krzysztof Wójcik z Gimnazjum nr 1 w Połańcu,
III miejsce – Anna Ziętarska z Gimnazjum nr 2 w Staszowie.

W kategorii „Język angielski”:

I miejsce – Weronika Janeczek z Gimnazjum nr 1 w Staszowie,
II miejsce – Martyna Wyszyńska z Gimnazjum nr 2 w Staszowie,
III miejsce – Martyna Tomczyk z Gimnazjum nr 1 w Staszowie.

Stypendia laureatom w kategorii ,,Arystoteles Junior” wręczyli: zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek i członek Zarządu Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy Adaś.

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, laureatów konkursu ,,Arystoteles Senior” wynosiły odpowiednio: 1600 zł za I miejsce, 1200 zł za II miejsce i 800 zł za III miejsce. Otrzymali je:

W kategorii ,,Język angielski”:
I miejsce Aleksandra Dzieciuch z LO w Staszowie,
II miejsce Kacper Maj z LO w Staszowie,
III miejsce Magdalena Chmiel z LO w Staszowie,
III miejsce Julia Kosowicz z ZS w Połańcu.

W kategorii ,,Informatyka”:
I miejsce Karol Wyrzykowski z LO w Staszowie,
II miejsce Dawid Walas z LO w Staszowie,
III miejsce Paweł Małek z ZS w Połańcu.

W kategorii „Wiedza matematyczno–fizyczna”:
I miejsce Adam Zychowicz z ZS w Staszowie,
II miejsce Kamil Skop z ZS w Połańcu,
III miejsce Weronika Szymczak z LO w Staszowie.

W kategorii ,,Chemia” II edycja:
I miejsce Wojciech Kowalski z LO w Staszowie,
II miejsce Sabina Nadgrodkiewicz z LO w Staszowie,
III miejsce Aleksandra Orzechowska z LO w Staszowie.

Stypendia w tej ostatniej kategorii, już po raz drugi, ufundowała Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady  Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybowie.

Stypendia laureatom w kategorii ,,Arystoteles Senior” wręczyli: starosta staszowski Michał Skotnicki i skarbnik SIG Leszek Belusiak.

Kulminacyjną częścią spotkania było ogłoszenie wyników i wręczenie ,,Stambułek Staszowskich” za 2016 rok. Lista uhonorowanych osób i przedsiębiorstw przedstawia się następująco:

Kategoria I – Jednostka organizacyjna mająca największy wpływ na rozwój gospodarczy na terenie powiatu staszowskiego, stambułkę otrzymali:

 • Bank Spółdzielczy w Staszowie
 • Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane ,,A-Z Elektryka” Grzegorz Leszczyński.

Kategoria II – Jednostka organizacyjna, która osiągnęła znaczny postęp rozwoju w poprzednim roku:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ,,Darbud” Tomasz Darowski,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,Budmar” Łukasz Szydłowski,
 • Blacharstwo Lakiernictwo Samochodowe Macias Grzegorz.

Kategoria III – Jednostka organizacyjna, która wdrożyła nowoczesne systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem:

 • Construction and Steel Structures Sp. z o.o.,
 • ,,Marmur–Land” Paweł Krasa,
 • ,,AMC Instal” Mariusz Cecelon.

Kategoria IV – Jednostka organizacyjna będąca najlepszą jednostką handlowo–usługową:

 • Usługi Budowlano–Projektowe Andrzej Bracha,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Broks” Tomasz Rusek,
 • Karczma Świętokrzyska Ewa Szymańska, Aneta Zielińska.

Kategoria V – Osoba, której działalność menedżerska i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospodarczej:

 • poseł na Sejm RP Anna Krupka,
 • prezes Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Karol Dytkowski
 • twórcy i realizatorzy nadzwyczajnej inicjatywy społecznej „Pomocnicy Stasia”, 
 • Placówka Wsparcia Dziennego-Świetlica ,,Jutrzenka”.

W imieniu tegorocznych laureatów podziękowała poseł Anna Krupka. Szczególne podziękowanie za przeprowadzenie akcji zbierania funduszy na rzecz ratowania wzroku Stasia Patrzałka, obecnym na gali, a za ich pośrednictwem wszystkim, którzy przyłączyli się do tej inicjatywy, przekazali rodzice Stasia – Marta i Tomasz Patrzałkowie.

Przed rozpoczęciem aukcji prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron wręczył ,,Puchar prezesa SIG” dr. Sławomirowi Majowi – kapitanowi zwycięskiej drużyny w turnieju siatkarskim, który odbył się w dniu 12 lutego 2017 r.  na Hali Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie. Zwycięski puchar ufundowany został przez Pana Tadeusza Wrześniaka – Właściciela Hut Szkła Gospodarczego.

Licytację zgromadzonych dzieł sztuki, podobnie jak i całe spotkanie, prowadził przewodniczący Dominik Rożek, natomiast artystyczne walory obrazów, grafik, medali, rzeźb i innych przedmiotów, zachwalała dyrektor kieleckiego Biura Wystaw Artystycznych Stanisława Zacharko-Łagowska.

Licytacja zakończyła się pełnym sukcesem, uzyskano łącznie 45 tys. 700 zł.

Dzieła sztuki na tegoroczną aukcję podarowali: Maryla Pawlik, Aleksandra Potocka-Kuc, Józef Reguła, Lucyna i Dariusz Gozdkowie, Józef Juszczyk, Andrzej Chłodnicki, Jan  Żukowski, Jadwiga Kotlarz, Norbert Palmer, Władysław Sadłocha, Andrzej Racń, Zdzisław Borkowski, Anna Cholewa, Tamara Maj, Małgorzata Polańska, Jan Suska, Barbara Wnuk-Spirowska, Andrzej Nowak, Mirosława Truchta-Nowicka, Lucjan Zaczkowski i Grzegorz Krupa.

Organizację tegorocznej gali finansowo wsparli: Huta Szkła Gospodarczego w Grzybowie Tadeusz Wrześniak, Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA w Grzybowie, Bank Spółdzielczy w Staszowie, Zakład Energetyki Cieplnej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, F.H.U. „SKOWRON” Pokrycia Dachowe, FHU Duet s.c. Jerzy Kwiecień, Witold Kwiecień, Hurtownia wod-kan ,,BEL-POL” Leszek Belusiak, Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcja Wędlin Barbara i Jerzy Adaś, Towarzystwo Informatyczne ,,INFart” Zdrojkowski, Pyciński, Sinkowski, „Almex” Adrian Belusiak, Zakład Remontowo-Budowlany ,,DARBUD” Adam Darowski, RAKPOL TRUCK SP. z o.o. Maciej Grzejszczyk, „Bed-Bud” Robert Bednarski, OSK PROMOT Józef Bryk oraz samorządy: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy Staszów oraz Urząd Miasta i Gminy Połaniec.

Tekst: Jan Mazanka

Foto: Sławomir Rakowski, Jan Mazanka i Grzegorz Niziałek

Comments are closed