Nowości

Burmistrz powołał Radę Sportu

Burmistrz powołał Radę Sportu

0 by / on 16 października 2015, 12:09 / in Nowości

W Gminie Staszów rozpoczęła swoją działalność Miejska Rada Sportu. Powołał ją Burmistrz Leszek Kopeć. Radę tworzą osoby związane ze staszowskim sportem. Będą one doradzać burmistrzowi w kwestiach kierunku rozwoju sportu i kultury fizycznej, na terenie gminy. Po zapowiedzi burmistrza Staszowa Leszka Kopcia o modernizacji stadionu miejskiego, którą zaplanowano na pierwsze półrocze przyszłego roku, pora na kolejny krok. Jest nim powołanie Miejskiej Rady Sportu – organu, który będzie doradzał burmistrzowi i jego urzędnikom w kwestiach związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Staszów. Radę tworzą przedstawiciele działających na terenie klubów sportowych i stowarzyszeń, a także przedstawiciele burmistrza i rady miejskiej. Burmistrza reprezentują zastępca burmistrza Ewa Kondek i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Glegoła. Z ramienia Rady Miejskiej wiceprzewodniczący Dariusz Kubalski. W skład Rady wchodzą ponadto Krzysztof Czerwiec z „KS Korab OSiR”, Jan Darowski – z „Siatkarza Staszów”, Radosław Sekuła z MKS „Olimpia-Pogoń Staszów”, Agata Borycka ze Stowarzyszenia „Centrum” Sport i Rekreacja w Staszowie, Rafał Konat z ULKS „Dwójka” przy ZS nr 2 w Staszowie, Mariusz Cecelon z LSZ „Sigma” OSiR Staszów oraz Stanisław Świątek z LSZ „Dobra-Podmaleniec”. W sprawnym wykonywaniu zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ważna jest współpraca pomiędzy urzędem a przedstawicielami klubów i stowarzyszeń, sportowych. Na terenie naszej gminy jest duży potencjał sportowy. Chcemy go rozwijać – mówi Leszek Kopeć Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. Rada, przy współpracy ze specjalistami, będzie zajmowała się diagnozowaniem potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu, inspirowaniem działań, współpracą przy organizacji imprez i wydarzeń sportowych oraz propagowaniem przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Ponadto będzie opiniowała strategie rozwoju sportu na terenie gminy, projekty budżetów dotyczących sportu. Będzie również opiniowała program rozwoju bazy sportowej na terenie miasta i gminy. Funkcję Przewodniczącego Rady powierzono Ewie Kondek, zastępcą wybrano Dariusza Kubalskiego natomiast sekretarzem Mariusza Cecelona. Wszyscy członkowie rady będą pełnić swoją funkcję społecznie.

Read more ›
Chcą zabić bizony!

Chcą zabić bizony!

0 by / on 17 czerwca 2015, 10:04 / in Nowości

Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Kielcach wydał decyzję o likwidacji stada bizonów w Kurozwękach. Główne powody tej decyzji są dwa: ucieczka bizona z hodowli może oznaczać zarażenie żubrów nowymi chorobami lub pasożytami, może także dojść do niekontrolowanego krzyżowania się obu gatunków. Wedle tej decyzji bizony w Kurozwękach mają być kastrowane, matki krowy sterylizowane, zaś młode bizoniątka muszą zostać zabite. W efekcie ma to doprowadzić do likwidacji hodowli. Źródło: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150617%2FPOWIAT0112%2F150619095

Read more ›

Tereny w Grzybowie do SSE „Starachowice”

0 by / on 25 marca 2015, 10:02 / in Nowości

Gmina Staszów chce, aby powstające w Grzybowie tereny inwestycyjne zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. W piątek nad stosownym projektem uchwały pochylą się radni miejscy. Gmina Staszów przeprowadziła    szereg   rozmów z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych, które dotyczyły możliwości włączenia powstających w Grzybowie terenów inwestycyjnych („Strefa A”) do jednej z SSE. Wynikiem tych rozmów jest podjęcie decyzji o włączeniu ponad 11 hektarów terenów inwestycyjnych do SSE „Starachowice”.  – Strefa w Starachowicach jest najwłaściwsza ze względu na przynależność terytorialną (Województwo Świętokrzyskie), dynamikę rozwoju, dużą liczbę pozyskiwanych inwestorów oraz najkorzystniejszą ofertę pod względem tzw. opłat strefowych. Tereny w Grzybowie, które zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku, są bardzo atrakcyjne. Mamy już pierwsze zapytania od potencjalnych inwestorów – mówi Leszek Kopeć burmistrz Staszowa. Nad włączeniem gruntów w Grzybowie do SSE „Starachowice” będą debatować w piątek radni miejscy. Jeśli pozytywnie zaopiniują projekt uchwały złożony przez Burmistrza, wówczas Gmina Staszów, za pośrednictwem SSE „Starachowice” będzie mogła wystąpić do Ministra Gospodarki o włączenie w poczet strefy tych terenów inwestycyjnych („Strefy A”). Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. do 31 grudnia 2026r.     Od    08    kwietnia     2014     r.     SSE     „Starachowice” zajmuje łącznie powierzchnię ponad 644 hektarów zlokalizowanych w 15 podstrefach na terenie województw: Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Łódzkiego i Lubelskiego. Źródło: Biuletyn UMiG Staszów

Read more ›
II Finałowy Mecz – Walka o awans do III Ligi

II Finałowy Mecz – Walka o awans do III Ligi

0 by / on 13 marca 2015, 10:35 / in Nowości
Read more ›
1 % podatku dla Tomka

1 % podatku dla Tomka

0 by / on 15 lutego 2015, 20:36 / in Nowości

W tym roku możesz wspomóc niepełnosprawnego staszowianina Tomasza Żądło poprzez oddanie na jego rzecz 1 % podatku. Zbiórkę pieniędzy dla Tomka organizuje Fundacja Wspomagania Oświaty. KRS: 0000124610 Cel szczegółowy: Tomasz Żądło Nie bądźmy obojętni!

Read more ›
http://boksyzdowozem.pl/

Ferie tuż, tuż. W Staszowie atrakcji nie zabraknie

0 by / on 27 stycznia 2015, 10:10 / in Nowości

Choć do ferii zimowych w naszym województwie pozostało jeszcze ponad 2 tygodnie, my już dziś prezentujemy program na zimowy odpoczynek. W Staszowie atrakcji nie zabraknie. Szczegóły w załącznikach. Załącznik (.pdf) 

Read more ›
fot. Krzysztof Białoskórski

W ławach poselskich zasiedli nowi posłowie

0 by / on 13 stycznia 2015, 17:08 / in Nowości

Dziś, w pierwszym dniu 84. posiedzenia Sejmu, ślubowanie poselskie złożyło troje nowych posłów: Romuald Garczewski, Urszula Pasławska oraz Małgorzata Woźniak. Objęli oni mandaty po przedstawicielach Sejmu, którzy zostali wybrani w ubiegłorocznych wyborach samorządowych: Jarosławie Górczyńskim, Zbigniewie Włodkowskim oraz Radosławie Witkowskim.

Read more ›
Leszek Kopeć Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów

Leszek Kopeć Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów

0 by / on 30 listopada 2014, 23:32 / in Nowości

Według nieoficjalnych informacji, Leszek Kopeć będzie sprawował urząd Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w nadchodzącej kadencji. Więcej informacji już niebawem.

Read more ›
Autor: Ireneusz Kapusta

Zaprojektujmy razem Rynek

0 by / on 28 lutego 2014, 14:44 / in Nowości, Ważne Ogłoszenia

Ogłoszony został przetarg na opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie. Burmistrz Staszowa Romuald Garczewski prosi mieszkańców o pomoc i przekazywanie uwag, propozycji i pomysłów, które mogą być inspiracją do jego opracowania. Po wyłonieniu wykonawcy, zostaną one przekazane jako materiały pomocnicze do przygotowania koncepcji i późniejszej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Romauald Garczewski wielokrotnie podkreślał znaczenie rewitalizacji. Umożliwieniu jej służy przystąpienie do zadania budowy układu obwodnicowego, który umożliwi zamknięcie centrum dla ciężarówek. Trudno określić dokładny termin realizacji inwestycji, ale przygotowywanie dokumentacji ma umożliwić jak najszybszą gotowość do aplikowania o fundusze europejskie na lata 2014-2020. Rynek, to wizytówka regionu, centrum zabytkowej zabudowy Staszowa, od lat oczekujące na rewitalizację. Większość pytanych mieszkańców wskazuje ją, jako najbardziej oczekiwaną i najważniejszą inwestycję. Przeszkadza nam zbyt obszerny parking, brak zieleni, skweru na którym można odpocząć. Drażni ruch okrężny, który powoduje ciągły hałas. Narzekamy na brak atmosfery i estetyki i atrakcji. Bardzo przeszkadzają nam potężne betonowe słupy, bilboardy, tablice, wszechobecne przewody i brzydkie szyldy niektórych sklepów. Jakby tego było mało Rynek „rozjeżdżają” potężnie i niszczące drogę ciężarówki. A przecież centrum Staszowa może być perełką. Rynek jest obszerny, ładnie położony, pośrodku znajduje się okazały ratusz. Ma wielkie tradycje i niemało, czekających na odkrycie walorów. Rynek powinien zyskać nowe funkcje, stać się miejscem, które każdy będzie chciał odwiedzać i spędzać tam czas. Oczekiwania mieszkańców są niemałe, więc i koncepcja zagospodarowania Rynku musi być zrobiona ze smakiem i dużym rozsądkiem. Wskazany projektantom zakres obejmuje: urządzenia terenów zielonych, elementów małej architektury w tym m. in. wykonanie fontanny, dobór ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych); wykonanie oświetlenia terenu; wymianę nawierzchni oraz wyznaczenie ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej lub zmiany jej przebiegu (ruch tylko z jednej strony ratusza, koncepcja ulicy o charakterze deptaka w części wyłączonej z ruchu), parkingów; wymianę istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę kolizyjnych sieci. Zapraszamy Państwa do przesyłania propozycje i pomysłów na zagospodarowanie rynku w Staszowie. Beda one pomocne w opracowywaniu koncepcji.Prosimy przesyłać je na adres poczty elektronicznej: promocjastaszow@gmail.com. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć pod adresem: http://www.bip.staszow.pl/zamowienia-publiczne/2014/390-5-rewitalizacja-rynku-i-starego-miasta-w-staszowie-opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej/2500-ogloszenie-o-zamowieniu Źródło: UMiG Staszów

Read more ›
W górnym rzędzie, od lewej: Katarzyna Pruska, trener Artur Walasek, Kamila Oleszek, Paulina Sadłocha, Justyna Kos, Klaudia Rutkowska, Anna Dziewierz, Aleksandra Dutka, Magdalena Brożyna, Kinga Krawczyk, trener Radosław Sekuła. W środkowym rzędzie, od lewej: Manuela Błażejewska, Kinga Szkolak, Karolina Oleszek, Martyna Bieszczad, Beata Sajda, Natalia Sajda, Martyna Jarosz, Katarzyna Borzęcka, Katarzyna Głód, Katarzyna Dudka. W dolnym rzędzie, od lewej: Marlena Brzeszczyńska, Patrycja Winkler, Aleksandra Stawiarz, Dominika Guz, Aleksandra Nowak, Martyna Dul.

(Fot. Agnieszka Kuraś)

Piłkarski Centrum Staszów chcą zwojować ligę

0 by / on 19 lutego 2014, 22:53 / in Nowości

W sobotę, 4 stycznia na pierwszym treningu spotkały się dziewczęta z nowopowstałej drużyny Centrum Staszów, która wiosną będzie występować w rozgrywkach trzeciej ligi świętokrzyskiej. Kadra zespołu liczy 23 zawodniczki. Ich trenerami są Radosław Sekuła i Artur Walasek. W minionym tygodniu włodarze Centrum Staszów złożyli wniosek do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą o dołączenie ich drużyny do trzeciej ligi świętokrzyskiej kobiet, której rozgrywki rozpoczęły się jesienią minionego roku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i już wiadomo na pewno, że wiosną zobaczymy futbolistki ze Staszowa na ligowych boiskach. Centrum będzie musiało rozegrać zaległe mecze rundy jesiennej, w terminach dogodnych dla rywali. Są nimi: Hetman Włoszczowa, UKS Iwaniska, Orlicz Suchedniów i Stal Kunów. Staszowski zespół będzie ujęty podczas tworzenia terminarza rundy rewanżowej. Na razie nie wiadomo, kiedy trzecia liga świętokrzyska kobiet wznowi rozgrywki, ponieważ włodarze związku czekają, aż wiosenne rozgrywki rozpoczną drużyny mężczyzn oraz zespoły młodzieżowe. WIELKIE ZAINTERESOWANIE Zespół ze Staszowa trenuje dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty w hali Powiatowego Centrum Sportowego przy ulicy Oględowskiej 6. W każdych zajęciach uczestniczy ponad dwadzieścia zawodniczek. – Dziewczęta bardzo chętnie biorą udział w zajęciach. Nie możemy narzekać na frekwencję, ponieważ na każdym treningu jest ponad dwadzieścia zawodniczek – mówił Artur Walasek, trener zespołu. DOŚWIADCZENIE JUŻ MAJĄ W Centrum zagrają trzy zawodniczki, które w przeszłości uczestniczyły w ligowych rozgrywkach kobiet. Marlena Brzeszczyńska grała w Koronie Kielce i Spartakusie Daleszyce. Natomiast Manuela Błażejewska występowała w Moravii Morawica. – Większość dziewcząt ukończyło Szkołę Podstawową numer 3 w Staszowie, przy której działa klub Integro OSiR Staszów. Brały one udziały w treningach piłkarskich, więc nie musimy zaczynać od zera, bo mają one potrzebne piłkarskie doświadczenie – dodaje Radosław Sekuła, trener drużyny. DUŻE AMBICJE Drużyna ze Staszowa, która dopiero będzie rozpoczynać zmagania w trzeciej lidze mierzy wysoko. Zespół chce powalczyć o mistrzostwo. – Dziewczęta mają bardzo duże ambicje. Chcielibyśmy zająć pierwsze miejsce, ale liga zweryfikuje, co uda nam się osiągnąć – podkreślali szkoleniowcy staszowskiej ekipy. Bramkarka: Katarzyna Głód (rok urodzenia 1998). Obrońcy: Katarzyna Borzęcka (1998), Magdalena Brożyna (1998), Aleksandra Dutka (1999), Anna Dziewierz (1998), Martyna Jarosz (1998), Justyna Kos (1997), Katarzyna Pruska (1996), Klaudia Rudkowska (2000), Paulina Sadłocha (1989), Natalia Sajda (1996). Pomocnicy i napastnicy: Martyna Bieszczad (1997), Manuela Błażejewska (1993), Marlena Brzeszczyńska (1990), Katarzyna Dutka (1997), Dominika Guz (1996), Katarzyna Kołbuc (1990), Kinga Krawczyk (2000), Kamila Oleszek (1996), Karolina Oleszek (1993), Beata Sajda (1998), Aleksandra Stawiarz (1998), Patrycja Winkler (1997). Trenerzy: Radosław Sekuła […]

Read more ›