Nowości

Sprawa socjalnego w gminie Osiek będzie miała ciąg dalszy?

Sprawa socjalnego w gminie Osiek będzie miała ciąg dalszy?

0 by / on 14 czerwca 2012, 19:29 / in Nowości

Poseł Tomasz Kaczmarek z PiS zamierza wystąpić do Prokuratura Generalnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kwestii nieprawidłowości przy przekazywaniu odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty w gminie Osiek. Kilkanaście dni temu Prokuratura Rejonowa w Staszowie odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie z uwagi m.in. na „małą szkodliwość społeczną czynu”. Domain seo . W ocenie Tomasza Kaczmarka tego rodzaju argumentacja może budzić wątpliwości. – Uważam, że władze gminy naruszyły prawo i trzeba to dogłębnie wyjaśnić – zaznacza parlamentarzysta – W ciągu kilku najbliższych dni przygotuję stosowny wniosek do Prokuratury Generalnej.

Read more ›
Nie byli jednomyślni

Nie byli jednomyślni

0 by / on 14 czerwca 2012, 19:28 / in Nowości

Przy jednym głosie sprzeciwu Zarząd Powiatu Staszowskiego otrzymał podczas dzisiejszej sesji absolutorium. Starosta Andrzej Kruzel przez kilkanaście minut wyliczał największe jego zdaniem osiągnięcia powiatowego samorządu w minionym roku. – Możemy poszczycić się bardzo wysokim poziomem wydatków inwestycyjnych – tłumaczy starosta – Pod względem skali nakładów jakie przeznaczamy na ochronę zdrowia, plasujemy się prawdopodobnie w czołówce polskich powiatów. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi głosowało 16 członków Rady. Przeciw był jedynie Andrzej Iskra, który zaznaczył, że jego stanowisko to forma protestu przeciwko sposobowi prowadzenia przez powiatowe władze inwestycji o nie do końca przygotowanej ścieżce finansowania. Więcej na stronach Tygodnika Nadwiślańskiego

Read more ›
Dwójka staszowskich uczniów z wyróżnieniami

Dwójka staszowskich uczniów z wyróżnieniami

0 by / on 14 czerwca 2012, 13:15 / in Nowości

W Warszawie odbyła się uroczysta gala podczas której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla laureatów ogólnopolskich konkursów „Na wspólnej ziemi” oraz „Historia i kultura Żydów Polskich”, organizowanych przez Fundację SHALOM. Obydwa konkursy odbywają się co dwa lata pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Pamięci Narodowej. Na liście laureatów tegorocznej ich edycji znalazła się dwójka uczniów ze Staszowa – Igor Kubalski oraz Teresa Bęben. Do finału konkursu „Na wspólnej ziemi”, jury pod kierunkiem prof. Pawła Śpiewaka zakwalifikowało 16 prac przygotowanych przez młodzież z całego kraju. Była wśród nich m.in. praca wykonana przez Igora Kubalskiego – pierwszoklasistę z Publicznego Gimnazjum nr 2. To nie pierwszy sukces Igora. W ubiegłym roku został on podwójnym laureatem konkursów wojewódzkich dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Jest także stypendystą Lokalnego Funduszu Stypendialnego „Korab” działającego pod egidą Fundacji Vive Serce Dzieciom. Uczęszcza do szkoły muzycznej im. St. Moniuszki w Staszowie, gdzie uczy się gry na pianinie i gitarze. – O konkursie „Na wspólnej ziemi” dowiedziałem się od taty, który jest jednocześnie nauczycielem historii w naszym gimnazjum – mówi Igor Kubalski – Napisałem pracę pod tytułem „Wielkie odkrycia w małym mieście”. Chciałem pokazać miejsca związane z ludnością żydowską, która do 1942 roku zamieszkiwała Staszów. Dziś już jej nie ma, ale pewne ślady po niej pozostały. Dlatego też napisałem dziennik młodego odkrywcy, który z różnych źródeł dowiaduje się o dawnej społeczności mieszkającej w Staszowie. Wykonałem kilkadziesiąt zdjęć starego i nowego cmentarza żydowskiego, mykwy, rynku oraz budynku starostwa, który stoi w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się synagoga. Skorzystałem także z archiwaliów dotyczących staszowskich Żydów, które znajdują się na stronie Yad Vashem. Więcej na stronach Tygodnika Nadwiślańskiego

Read more ›
Podpiszą porozumienie na budowę obwodnicy Staszowa

Podpiszą porozumienie na budowę obwodnicy Staszowa

0 by / on 14 czerwca 2012, 11:32 / in Nowości

W Starostwie Powiatowym w Staszowie marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak wezmą udział w posiedzeniu Rady Powiatu. Jednym z punktów obrad będzie uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Staszowskim a Samorządem Województwa na budowę obwodnicy Staszowa. Zgodnie z porozumieniem Powiat Staszowski zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej dla tego zadania inwestycyjnego (w kwocie 700 tys. zł), przygotowania i przeprowadzenia przetargu oraz przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz uzgodnienia z władzami Staszowa docelowego przebiegu obwodnicy. Z kolei Województwo Świętokrzyskie zobowiązuje się m.in. do określenia warunków technicznych do projektowania dla tego zadania inwestycyjnego, przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego oraz uzgodnienia projektu koncepcyjnego inwestycji. Podczas sesji Rady Powiatu radni podejmą też uchwały w sprawach: – zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, – absolutorium dla Zarządu Powiatu, – przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski, – likwidacji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski, – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2011 rok, – zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022, – zmian w budżecie na 2012 rok, oraz przyjmą informację o porozumieniu polsko-niemiecko-ukraińskim. Źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/podpisza-porozumienie-na-budowe-obwodnicy-staszowa-,32001.html Apenvarousfe . Exretbullrese .

Read more ›
„Dzień godności…” uroczyście i na sportowo

„Dzień godności…” uroczyście i na sportowo

0 by / on 14 czerwca 2012, 07:28 / in Nowości

W dniu 31 maja br. odbyły się w Staszowie zawody sportowe z okazji „Dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną” . W imprezie, którą poprzedził przemarsz ulicami miasta, uczestniczyli pensjonariusze Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Staszowie. Do marszu, w którym wzięły udział także dzieci i młodzież ze staszowskich szkół, zachęcała Halina Łabuda – dyrektor staszowskiego Ośrodka. Byli obecni także przedstawiciele władz powiatowych i miejskich: starosta Andrzej Kruzel i zastępca burmistrza Staszowa Henryka Markowska, którzy z nieskrywaną radością uroczyście otworzyli czwartkową olimpiadę sportową. Podczas zawodów, odbywających się pod hasłem „Sprawni razem”, obecni byli również Roman Karaś prezes Rady Miejsko – Gminnego Zrzeszenia LZS i wiceprzewodniczący Rady Henryk Miskiewicz, którzy żywo wspierali, podjętą przez dyrektor Halinę Łabudę, ideę imprezy. Dzieci i młodzież z Ośrodka sprawdzała swoje umiejętności w różnorodnych konkurencjach. Linramblupala . Wśród nich były, m.in.: wyścigi wózków, rzut piłką lekarską i koszykową. Każda z nich była okazją do wspaniałej zabawy dla wszystkich uczestników imprezy. W przerwach pomiędzy zmaganiami sportowymi widzowie mogli podziwiać występy cheerliderek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, a także występ wokalny Kamili Cecelon – uczennicy Gimnazjum nr 2 w Staszowie. Idea organizowania takiej imprezy znajduje uznanie nie tylko wśród władz lokalnych, ale przede wszystkim przynosi radość biorącym w niej udział. Jest także ważnym elementem integrującym środowisko uczniów Ośrodka z ich rówieśnikami ze staszowskich szkół.

Read more ›
Młodzi mistrzowie ortografii

Młodzi mistrzowie ortografii

0 by / on 13 czerwca 2012, 16:38 / in Nowości

W Staszowie rozstrzygnięto XI Powiatowy Turniej Ortograficzny. Dyktando pisało tym razem kilkudziesięcioro uczniów ze szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. Tegoroczny turniej wspólnie ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury zorganizowała Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata”. Jury w składzie: Dominik Rożek, Anna Karasińska i Sylwia Rożek, oceniło prace uczestników i przyznało nagrody dla tych, którzy najlepiej poradzili sobie z tekstami dyktanda przygotowanymi przez prof. Aldonę Skudrzyk z Zakładu Językoznawstwa Pragmatycznego Uniwersytetu Śląskiego. W najmłodszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajął Ernest Kodyra z PSP w Smerdynie. Tiotrussyllani . Równorzędne drugie miejsce wywalczyli Katarzyna Poniewierka z PSP nr 2 w Staszowie oraz Karol Pietruszka z PSP w Rytwianach. Na miejscu trzecim sklasyfikowana została Wiktoria Mikus z PSP w Strzegomiu. Jurorzy przyznali także wyróżnienia dla Gabrieli Strojnej z PSP nr 1 w Staszowie oraz Julii Czerwik z PSP w Bogorii. Wśród gimnazjalistów najmniej błędów zrobiła Marta Michalec z Publicznego Gimnazjum w Szydłowie. Aż trzy osoby: Małgorzata Kiljanek z PG w Szydłowie, Patrycja Macias z PG w Czajkowie i Klaudia Podkowa z PG nr 2 w Staszowie, stanęły na drugim miejscu podium. Dubcek alexander Miejsca trzeciego jury nie przyznało, postanowiło jednak wyróżnić prace Małgorzaty Migalskiej z PG nr 1 w Staszowie, Olgi Suchojad z PG nr 2 w Staszowie oraz Aleksandry Saramak z PG w Rytwianach. więcej na stronach Tygodnika Nadwiślańskiego

Read more ›