Edukacja

Szkoły podstawowe i gimnazja

– Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Staszowie
Gimnazjum nr 1 w Staszowie
– Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Szkoły średnie i zawodowe

– Liceum Ogólnokształcące im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
– Zespół Szkół im. Stanisława Staszica