Herb miasta – Historia

Opis herbu Korab
wg. „Herbarza Polski” Kaspra Niesieckiego z 1840r.

Korab żółty na polu czerwonym, z masztem szarym powinien być. Toż samo w hełmie, kiedyś i żaglu u masztu, jaki więc pospolicie w wodnych statkach bywa, używali; a potem dla nowych zasług, więżą miasto masztu i przydano im, na wierzchu zębatą. Paprocki w „Gniaździe” powiada, od niejakiego rycerza nazwanego Miorsz: w pośledniejszej księdze o herbach twierdzi, że z Anglji przyszedł z tymże kawalerem: Bielski poświadcza o Anglji; inni mówią, że go Robert biskup Krakowski pierwszy wniósł do Polski. Parisius domyśla się, że ten herb nabyty od Sarmatów Wandalczyków, gdy Francyą z książęciem Krokiem pustoszyli w wieku piątym, kędy wiele miast portowych, dobyli. (…) Ztąd wnosi Parisius, że tym, którzy się w tej expedycji popisali, nadany za herb Korab. Albo też za Justyniana Cesarza, o którym z Cedrena powiada, że Hunnowie Słowacy, gdy najeżdżali Tracyą, i zawsze z wielką korzyścią wychodzili, Justynian Cesarz kazał wielkie nawy porobić, i na Dunaj rzekę spuścić, żeby tym sposobem zagrodził drogę najezdnikom. Słowacy jednak jedne z nich potopili, drugie zabrali: Tym którzy do tego największym powodem byli, być może, że na pimiątkę Korab się w herbie dostał.

Herbem Korab pieczętowało się w dawnej Polsce prawie sto rodzin. Wśród nich również Hieronim Łaski, który wystarał się o prawa miejskie dla Staszowa, dlatego też ten herb jest znakiem graficznym naszego miasta.