Koncepcje obwodnic i konsultacje spółeczne

Po podpisaniu w Starostwie staszowskim, w dniu 24 września br. umowy w sprawie „Opracowania koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu”, aktualnie prowadzone są prace i konsultacje w tym zakresie.

Umowa na kwotę brutto 146 370 zł, została podpisana z firmą PROMOST CONSULITING T. Siwowski Spółka Jawna w Rzeszowie, która jako jedna z ośmiu firm złożyła swoją ofertę w ogłoszonym przez Starostwo przetargu nieograniczonym na realizację w/w opracowania. Ze strony Powiatu Staszowskiego – Starostwa Powiatowego w Staszowie, umowę podpisali starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz wicestarosta Michał Skotnicki, z kontrasygnatą skarbnika powiatu Jolanty Piotrowskiej.

W dniu 8 listopada br., Andrzej Kasprzyk z PROMOST CONSULITING, opracowujący plany obwodnic, przedstawił swoje trzy wstępne propozycje.
Od strony wschodniej i południowo-zachodniej Staszowa trasa planowana jest wg. jednej koncepcji, natomiast od strony zachodnio-północnej inż. Kasprzyk zaproponował trzy rozwiązania. W dalszym ciągu trwają konsultacje i dyskusje co do ostatecznego ustalenia przebiegu obwodnic.

Artykuł pochodzący z EchoDnia
Miesiąc po wyłonieniu firmy, która ma wykonać koncepcję przebiegu układu obwodnic dla Staszowa na biurku starosty wylądowały wstępne warianty ich przebiegu. Teraz jest, nad czym dyskutować, choć do budowy daleka droga. Za kilka dni rozpoczynają się konsultacje społeczne. Włodarze nie chcą powtórki z protestów i tłumaczeń przed urzędnikami z Warszawy…
Więcej: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121117/POWIAT0112/121118890

Plan obwodnic Staszowa
Kliknij aby powiększyć.