Kultura

Ze Staszowem przejściowo związani byli Stefan Żeromski, Hugo Kołłątaj, Wincenty Witos.
Proboszczem był niegdyś Jan Brożek, profesor Akademii Krakowskiej.

Placówki kultury:
– Biblioteka Pedagogiczna
Biblioteka Publiczna z czytelnią
Muzeum Ziemi Staszowskiej
– Społeczne Ognisko Muzyczne
Staszowski Ośrodek Kultury
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne

Do 2006 r. działało również kino „Syrena”.