Władze Staszowa

Władze w Gminie Staszów

Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Jerzy Kozioł – Przewodniczący Rady Miasta
Bonifacy Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ireneusz Kwiecjasz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Władze w Powiecie Staszowskim

Michał Skotnicki – Starosta Staszowski
Tomasz Fąfara – Wice Starosta Staszowski

Damian Sierant – Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Chyla – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu