Burmistrz powołał Radę Sportu

0 by / on 16 października 2015, 12:09 / in Nowości

W Gminie Staszów rozpoczęła swoją działalność Miejska Rada Sportu. Powołał ją Burmistrz Leszek Kopeć. Radę tworzą osoby związane ze staszowskim sportem. Będą one doradzać burmistrzowi w kwestiach kierunku rozwoju sportu i kultury fizycznej, na terenie gminy. Po zapowiedzi burmistrza Staszowa Leszka Kopcia o modernizacji stadionu miejskiego, którą zaplanowano na pierwsze półrocze przyszłego roku, pora na kolejny krok. Jest nim powołanie Miejskiej Rady Sportu – organu, który będzie doradzał burmistrzowi i jego urzędnikom w kwestiach związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Staszów. Radę tworzą przedstawiciele działających na terenie klubów sportowych i stowarzyszeń, a także przedstawiciele burmistrza i rady miejskiej. Burmistrza reprezentują zastępca burmistrza Ewa Kondek i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Glegoła. Z ramienia Rady Miejskiej wiceprzewodniczący Dariusz Kubalski. W skład Rady wchodzą ponadto Krzysztof Czerwiec z „KS Korab OSiR”, Jan Darowski – z „Siatkarza Staszów”, Radosław Sekuła z MKS „Olimpia-Pogoń Staszów”, Agata Borycka ze Stowarzyszenia „Centrum” Sport i Rekreacja w Staszowie, Rafał Konat z ULKS „Dwójka” przy ZS nr 2 w Staszowie, Mariusz Cecelon z LSZ „Sigma” OSiR Staszów oraz Stanisław Świątek z LSZ „Dobra-Podmaleniec”. W sprawnym wykonywaniu zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ważna jest współpraca pomiędzy urzędem a przedstawicielami klubów i stowarzyszeń, sportowych. Na terenie naszej gminy jest duży potencjał sportowy. Chcemy go rozwijać – mówi Leszek Kopeć Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. Rada, przy współpracy ze specjalistami, będzie zajmowała się diagnozowaniem potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu, inspirowaniem działań, współpracą przy organizacji imprez i wydarzeń sportowych oraz propagowaniem przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Ponadto będzie opiniowała strategie rozwoju sportu na terenie gminy, projekty budżetów dotyczących sportu. Będzie również opiniowała program rozwoju bazy sportowej na terenie miasta i gminy. Funkcję Przewodniczącego Rady powierzono Ewie Kondek, zastępcą wybrano Dariusza Kubalskiego natomiast sekretarzem Mariusza Cecelona. Wszyscy członkowie rady będą pełnić swoją funkcję społecznie.

Read more ›