Zaprojektujmy razem Rynek

0 by / on 28 lutego 2014, 14:44 / in Nowości, Ważne Ogłoszenia

Ogłoszony został przetarg na opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie. Burmistrz Staszowa Romuald Garczewski prosi mieszkańców o pomoc i przekazywanie uwag, propozycji i pomysłów, które mogą być inspiracją do jego opracowania. Po wyłonieniu wykonawcy, zostaną one przekazane jako materiały pomocnicze do przygotowania koncepcji i późniejszej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Romauald Garczewski wielokrotnie podkreślał znaczenie rewitalizacji. Umożliwieniu jej służy przystąpienie do zadania budowy układu obwodnicowego, który umożliwi zamknięcie centrum dla ciężarówek. Trudno określić dokładny termin realizacji inwestycji, ale przygotowywanie dokumentacji ma umożliwić jak najszybszą gotowość do aplikowania o fundusze europejskie na lata 2014-2020. Rynek, to wizytówka regionu, centrum zabytkowej zabudowy Staszowa, od lat oczekujące na rewitalizację. Większość pytanych mieszkańców wskazuje ją, jako najbardziej oczekiwaną i najważniejszą inwestycję. Przeszkadza nam zbyt obszerny parking, brak zieleni, skweru na którym można odpocząć. Drażni ruch okrężny, który powoduje ciągły hałas. Narzekamy na brak atmosfery i estetyki i atrakcji. Bardzo przeszkadzają nam potężne betonowe słupy, bilboardy, tablice, wszechobecne przewody i brzydkie szyldy niektórych sklepów. Jakby tego było mało Rynek „rozjeżdżają” potężnie i niszczące drogę ciężarówki. A przecież centrum Staszowa może być perełką. Rynek jest obszerny, ładnie położony, pośrodku znajduje się okazały ratusz. Ma wielkie tradycje i niemało, czekających na odkrycie walorów. Rynek powinien zyskać nowe funkcje, stać się miejscem, które każdy będzie chciał odwiedzać i spędzać tam czas. Oczekiwania mieszkańców są niemałe, więc i koncepcja zagospodarowania Rynku musi być zrobiona ze smakiem i dużym rozsądkiem. Wskazany projektantom zakres obejmuje: urządzenia terenów zielonych, elementów małej architektury w tym m. in. wykonanie fontanny, dobór ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych); wykonanie oświetlenia terenu; wymianę nawierzchni oraz wyznaczenie ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej lub zmiany jej przebiegu (ruch tylko z jednej strony ratusza, koncepcja ulicy o charakterze deptaka w części wyłączonej z ruchu), parkingów; wymianę istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę kolizyjnych sieci. Zapraszamy Państwa do przesyłania propozycje i pomysłów na zagospodarowanie rynku w Staszowie. Beda one pomocne w opracowywaniu koncepcji.Prosimy przesyłać je na adres poczty elektronicznej: promocjastaszow@gmail.com. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć pod adresem: http://www.bip.staszow.pl/zamowienia-publiczne/2014/390-5-rewitalizacja-rynku-i-starego-miasta-w-staszowie-opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej/2500-ogloszenie-o-zamowieniu Źródło: UMiG Staszów

Read more ›