Warunki klimatyczne

Staszów leży na terenie o klimacie przejściowym między surowszym klimatem Gór Świętokrzyskich a łagodniejszym Kotliny Sandomierskiej. Charakteryzuje się mroźnymi zimami, gorącym latem i ciepłą, długą jesienią.

Średnia temperatura w styczniu wynosi -3 °C, w lipcu 17-18,3 °C, zaś średnia roczna temperatura to 7-8 °C.

Okolice Staszowa znajdują się w tzw. cieniu opadowym Gór Świętokrzyskich i średnie roczne opady wynoszą tu około 570 mm.
Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.

Źródło: Wikipedia.org