Zabytki

Wkrótce więcej…

Pomnik im. Tadeusza Kościuszki
Dzwonnica (przy kościele św. Bartłomieja)
Kapliczka pw. Św. Jana Nepomucena
Kaplica Matki Boskiej Różańcowej
Ratusz w Staszowie
Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła z 1342 r.
Koniemłoty – cmentarz
Koniemłoty – kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Kurozwęki – figura św. Floriana
Kurozwęki – Kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Augustyna oraz dawny klasztor
Kurozwęki – kościółek św. Rocha
Kurozwęki – zespół pałacowy
Sielec – Zbór
Wiązownica Kolonia – kościół pw. św. Michała Archanioła
Wiązownica Kolonia – pałac „Dzięki”
Wiśniowa – pałac
Wiśniowa Poduchowna – kościół pw. Przemienienia Pańskiego